กลุ่มเซ็นทรัลผุดโมเดลใหม่ “จริงใจ Farmers Market” แห่งแรกที่อุดร

0
348
Farmers Market

กลุ่มเซ็นทรัลกรุ๊ป เดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก สร้างหน่วยธุรกิจเพื่อสังคม ภายใต้ชื่อ เซ็นทรัล ทำ วิสาหกิจเพื่อสังคม

ด้วยค้าปลีกรูปแบบใหม่ “จริงใจ Farmers Market” ตลาดชุมชนที่ให้เกษตรกรมาออกร้านจำหน่ายสินค้าเงินสด พร้อมผนึกบริษัทในกลุ่มถ่ายทอดองค์ความรู้ค้าปลีก หวังเพิ่มรายได้ครัวเรือนให้เกษตรกร ปั้นชุมชนเข้มแข็ง ประเดิมเปิดตลาดที่จังหวัดอุดรธานี ก่อนปูพรมเปิดอีก 9 ตลาดในปี 2562

วันนี้ (6 พฤศจิกายน 2561) ที่บริเวณชั้น 1 เซ็นทรัลพลาซ่าอุดรธานี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.อุดรธานี นายพิชัย จิราธิวัฒน์ กก.บริหาร บ.เซ็นทรัล จก. นายอลิสเตอร์ เทย์เลอร์ กก.ผจก.ใหญ่ บ.เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จก.นายสมนึก ยอดดำเนิน ผช.กก.ผจก.ใหญ่ บ.เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จก. เปิด “จริงใจ Farmers’ Market” อุดรธานี

โดยมีนายอำนาจ ผการัตน์ อดีตผวจ.อุดรธานี นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี นายประเสริฐ ฝ่ายชาวนา พาณิชย์จังหวัดอุดรธานี นายฐานวัฒน์ ธนาธัญญพิชญ์ เกษตรจังหวัดอุดรธานี นางวราภรณ์ อิ่มแสงจันทร์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี คณะผู้บริหารและพนักงานจากบริษัท เซ็นทรัลกรุ๊ป ตัวแทนจากหน่วยงานราชการ และเกษตรกรตัวแทนร้านค้าต่างๆ ร่วมงาน

นายพิชัย จิราธิวัฒน์ กก.บริหาร บ.เซ็นทรัล จก. กล่าวว่า โครงการ “เซ็นทรัล ทำ” มีเจตนารมณ์ในการสร้างงานสร้างอาชีพ สร้างชุมชนและสร้างคุณภาพาชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน ด้วยรูปแบบการทำงานแบบเซ็นทรัลลิตี้ ที่ผสานความร่วมมือเป็นหนึ่งเดียวทั้งกับบริษัทในกลุ่มและหน่วยงานภาคนอก ทั้งภาครัฐและเอกชน

ด้วยความเชี่ยวชาญในการเป็นผู้นำอุตสาหกรรมค้าปลีกในไทยตลอดกว่า 70 ปี ของการดำเนินธุรกิจควบคู่กับการช่วยเหลือสังคม ทำให้มองเห็นปัญหา โดยเฉพาะในกลุ่มฐานรากของประเทศที่มีอาชีพเกษตรกร ว่ายังขาดตลาดที่รองรับในการจำหน่ายสินค้า แม้ที่ผ่านมาจะเข้าไปช่วยเหลือสนับสนุนรับซื้อสินค้าตรงจากเกษตรกรมาร่วม 20 ปี จำหน่ายในกว่า 270 สาขา

แต่ก็ยังไม่สามารถช่วยเหลือได้มากพอ ทำให้กลุ่มเซ็นทรัล ตัดสินใจเปิด “จริงใจ Farmeers’ Market” ค้าปลีกรูปแบบใหม่ที่เปิดโอกาสให้เกษตรกรมาจำหน่ายสินค้า มุ่งไปที่ผักผลไม้ปลอดภัย ปลอดสารพิษ และเกษตรอินทรีย์ รวมถึงอาหารพร้อมรับประทาน

โดยจำหน่ายรูปแบบของเงินสด ประเดิมเปิดสาขาแรกที่ชั้นลอย ด้านหน้าท็อปส์ มาร์เก็ต ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าอุดรธานี บนพื้นที่ 400 ตารางเมตร จากเกษตรกรและชุมชนกว่า 200 ราย หมุนเวียนไปตามฤดูกาล จาก 50 ตำบล 20 อำเภอของจังหวัดอุดรธานี

ด้านองค์ความรู้ได้ เซ็นทรัลฟู้ด รีเทล และท็อปส์ มาช่วยจัดการระบบการขาย มีทั้งแบบขายสินค้าเงินสด และขายผ่านท็อปส์ ซึ่งทั้งสองแบบเกษตรกรจะมาขายสินค้าด้วยตนเอง ท็อปส์ยังเข้ามาช่วยวางแผนการผลิตสินค้าเพื่อให้ได้ผลผลิตตามความต้องการของลูกค้า มีคุณภาพและความปลอดภัยเป็นไปตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยและได้จัดให้มีจุดตรวจสารพิษตกค้าตามมาตรฐาน

จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี เพื่อให้คนในจังหวัดได้รับประทานอาหารที่ปลอดภัย มีสุขภาพแข็งแรง พร้อมกันนี้ได้จัดทำสื่อ ณ จุดขาย เพื่อให้ความรู้ด้านสุขภาพและกระตุ้นการรับประทานผักปลอดภัย วันละ 400 กรัม

รูปแบบของการทำตลาดจะเน้นไปที่การสร้างการรับรู้กับคนในจังหวัด ผ่านสื่อที่เข้าถึงคนในพื้นที่ เช่น ป้ายในศูนย์การค้า เฟสบุ๊ค และไลน์ และได้จัดทำ QR Code ณ จุดขาย และกลุ่มเซ็นทรัลยังขอให้เกษตรกรมาจำหน่ายสินค้าด้วยตนเอง เพื่อให้ได้พบปะพูดคุยกับลูกค้า สอบถามความพึงพอใจและความต้องการของลูกค้า เพื่อนำไปปรับปรุงสินค้าให้ตรงความต้องการ

นายพิชัย จิราธิวัฒน์ กก.บริหาร บ.เซ็นทรัล จก. กล่าวต่อไปว่า “จริงใจ Farmeers’ Market” ยังตระหนักถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะปัญหาของถุงพลาสติก จึงงดแจกถุงหูหิ้วพลาสติกให้กับลูกค้า โดยสินค้าในกลุ่มผัก ผลไม้ จะใส่ถุงกระดาษให้แทน และยังรณรงค์ให้ลูกค้านำถุงผ้ามาใช้ซื้อสินค้า สอดคล้องกิจกรรมการตลาดและโปรโมชั่นที่นำมาใช้ก็จะเน้นไปที่การรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก เช่น บัตรเดอะวัน ที่ตั้งบูธแจกกระเป๋าผ้าให้ลูกค้าในช่วงเปิดให้บริการ และการจัดโปรโมชั่นของท็อปส์

เมื่อช้อปครบ 250 บาท รับถุงช้อปปิ้งฟรี 1 ใบ เป็นต้น นอกจากนั้นกลุ่มเซ็นทรัลยังสนับสนุนชุมชนในจังหวัดอุดรธานี ด้วยมอบงบประมาณ 3 แสนบาท ให้กับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกผักตำบลนาดี อ.เมือง จ.อุดรธานี เพื่อสร้างโรงแพ็คและอุปกรณ์ที่ใช้ในการตัดแยกตัดแต่งผลผลิตและบรรจุผัก โดยผลผลิตของกลุ่มประกอบด้วย ผักสดปลอดภัยตามฤดูกาล ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวกล้อง และผักอบแห้ง เพื่อสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน

“จริงใจ Farmeers’ Market” ภายใต้เซ็นทรัล ทำ วิสาหกิจเพื่อสังคม ที่ให้เกษตรกรในจังหวัดมาขายสินค้าเงินสด เพื่อให้มีเงินหมุนเวียนในครัวเรือน เกิดการพึ่งพาตนเอง สร้างชุมชนเข้มแข็ง ประเดิมเปิดตลาดแรกที่จังหวัดอุดรธานี และในปี 2562 วางแผนเปิดใน 9 จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น เชียงราย เชียงใหม่ นครศรีธรรมราช สระบุรี สุราษฎร์ธานี ชลบุรี นนทบุรีและกรุงเทพ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here