ทอ.ร่ม คม.ซ้อมแผน SAREX2019

0
445

กองทัพอากาศร่วมกับกระทรวงคมนาคมกำหนดซ้อมแผน SAREX 2019 7-10 มิถุนายน 2562 ณ กองบิน 23


นาวาอากาศเอกพิสิษฐ์ ด่านอนุพันธ์ ผู้อำนวยการกองค้นหาและช่วยชีวิต กองทัพอากาศ พร้อมคณะอนุกรรมการฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย ประจำปี 2562 ลงพื้นที่ประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ห้องประชุม ROOM 2 หอประชุมกองบิน 23 จังหวัดอุดธานี โดยมีนายธีระภัทร ผิวสวัสธุ์ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม เพื่อหารือการเตรียมการจัดฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย ขอรับการสนับสนุนด้านต่างๆจากหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี และตรวจดูสถานที่ในการฝึกซ้อม


ทั้งนี้คณะกรรมการแห่งชาติในการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย ได้มีการประชุมครั้งที่ 1/2562 เมือวันที่ 26 ธันวาคม 2562 มีมติมอบหมายให้กองทัพอากาศเป็นแกนกลางในการดำเนินการฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยาน และเรือที่ประสบภัย ประจำปี พ.ศ.2562 หรือ SAREX 2019 โดยกำหนดจัดฝึกซ้อมฯ ระหว่างวันที่ 7-10 มิถุนายน 2562 ณ กองบิน 23 จังหวัดอุดรธานี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here