ตำรวจอุดรส่งเสริมทักษะกีฬาบุตรหลานภาคฤดูร้อน

0
265

ตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี เปิดโครงการลูกรักภาคฤดูร้อน ฝึกทักษะกีฬาให้บุตรหลานข้าราชการตำรวจ ให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง เป็นผู้มีน้ำใจนักกีฬา รู้รักสามัคคี

วันที่ 25 มีนาคม 2562 ที่สถานีตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี พล.ต.ต.วรณัฎฐ์ ผันผ่อน ผบก.ภ.จ.อุดรธานี เป็นประธานเปิดโครงการลูกรักภาคฤดูร้อน โดยมีบุตรหลานข้าราชการตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี เข้ารับการอบรม พ.ต.อ.อารี สินธุรา ผกก.ฝ่ายอำนวยการ ตำรวจภูธรจ.อุดรธานี กล่าวว่า โครงการฯนี้จัดระหว่างวันที่ 18 มีนาคม ถึงวันที่ 12 เมษายน 2562 วัตถุประสงค์เพื่อฝึกทักษะด้านกีฬา ให้กับบุตรหลาน ข้าราชการตำรวจ ให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง เป็นผู้มีน้ำใจนักกีฬา รู้รักสามัคคีและนำสู่ความเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของสังคมต่อไป

กำหนดให้มีการฝึกทักษะกีฬา 2 ประเภทคือ ฟุตบอล อายุระหว่าง 7-16 ปี ทั้งชายและหญิง มีผู้เข้าร่วมโครงการ 49 คน ใช้สนามกีฬาของตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานีเป็นสถานที่ฝึกสอน และกีฬาว่ายน้ำ ทั้งชายและหญิง อายุ 7 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดจำนวน ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 41 คนใช้สระว่ายน้ำของโรงเรียนสตรีราชินูทิศ เป็นที่ฝึกสอน ซึ่งกีฬาทั้งสองประเภทได้มีการประสานผู้ฝึกสอนที่ได้มาตรฐานสากล

จากการดำเนินโครงการตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคมเป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดี โดยเฉพาะนักกีฬาทั้ง 2 ประเภท มีความพึงพอใจและชอบที่จะเล่นกีฬาในโอกาสต่อไป รวมทั้งก่อให้เกิดความสามัคคีในกลุ่ม ดังนั้นจึงถือได้ว่าการดำเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการเป็นอย่างดี ปัญหาอุปสรรคไม่มี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here