ทำบุญครบรอบ 137 ปีศาลยุติธรรม

0
160

ศาลจังหวัดอุดรธานี จัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา 137 ปี ศาลยุติธรรม ประจำปี 2562


เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 ที่ศาลจังหวัดอุดรธานี นายวิเชียร แสงเจริญถาวร อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 4 เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา 137 ปี ศาลยุติธรรม ประจำปี 2562 โดยมีนายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.อุดรธานี นายวันชัย จันทร์พร รองผวจ.อุดรธานี พล.ต.วินัย เจริญศิลป์ ผบ.มทบ.24 น.อ.ธฤษณัช ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา รองผบ.กองบิน 23 พ.ต.อ.สรายุทธ ฉ่ำผิว ผกก.สภ.เมืองอุดรธานี หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตุลาการ อัยการ และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมงาน


ศาลจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับศาลแรงงานภาค 4 ศาลแขวงอุดรธานี ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี จัดขึ้นเพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่มีต่อวงการศาลยุติธรรม และเพื่อเป็นการเผยแพร่กิจการงานของศาลยุติธรรม โดยเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2425 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงวางศิลาก่อพระฤกษ์อาคารศาลสถิตยุติธรรม (ปัจจุบันเป็นที่ตั้งอาคารศาลฎีกาที่สนามหลวง) ในครั้งนั้นได้โปรดฯ จารึกพระราชปรารภในการจัดตั้งศาลยุติธรรมไว้ในแผ่น “หิรัญบัตร” แสดงให้เห็นถึงพระบรมราโชบายในการปกครองแผ่นดินว่า มีพระราชประสงค์ให้ตั้งศาลขึ้น เป็นองค์กรในการทำหน้าที่วินิจฉัยชี้ขาดอรรถคดี

ทั้งนี้ ทรงเล็งเห็นว่าบ้านเมืองจะสงบสุขร่มเย็นหรือไม่ ก็ต้องอาศัยการศาลเป็นสำคัญ เพื่อเป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลยุติธรรมจึงถือเอาวันที่ 21 เมษายนของทุกปี เป็นวันศาลยุติธรรม

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here