องคมนตรี ลงพื้นที่อุดรฯ ตรวจเยี่ยมพื้นที่ รร.หนองบ่อ

0
336

องคมนตรีเยี่ยมนักเรียนกองทุนการศึกษาพร้อมร่วมกิจกรรมจิตอาสาที่ โรงเรียนบ้านหนองบ่อ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี


เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี และกรรมการมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เป็นประธานนำนักเรียนทุนฯ ข้าราชการ ผู้นำชุมชน และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่บ้านหนองบ่อ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปรับภูมิทัศน์รอบโรงเรียนบ้านหนองบ่อ โดยมีนายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายณัฐพล วิถี นายอำเภอกุมภวาปี ร่วมประกอบพิธีถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและกล่าวปฏิญาณตน “จิตอาสาเราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”


โรงเรียนบ้านหนองบ่อ หมู่ที่ 10 บ้านหนองบ่อ ตำบลจอมศรี อำเภอเพ็ญ เป็นโรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต 1 ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2504 มีพื้นที่ทั้งโรงเรียน 15 ไร่ จัดการเรียนการสอน ตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษารุ่นที่ 3 ปัจจุบันมีนายเฉลิม ดวงพัง ครูชำนาญการพิเศษรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบ่อมีครู 6 คน บุคลากรทางการศึกษา 5 คน นักเรียน 125 คน


จากนั้นองคมนตรีนำผู้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาร่วมกิจกรรมส่งเสริมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันและพัฒนาพื้นที่โรงเรียนบ้านหนองบ่อ อาทิ การปรับภูมิทัศน์ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหนองบ่อทั้งภายในและภายนอก กิจกรรมเสริมทักษะด้านอาชีพช่างตัดผม การเสริมทักษะด้านวิชาการ สอนเสริมและติววิชาคณิตศาสตร์ เพื่อเตรียมทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาต (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยนักเรียนทุนทุนมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร หรือ ม.ท.ศ.ที่เรียนด้านศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์ ร่วมกับอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี การทดสอบการพัฒนาการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเสริมทักษะทางวิชาการระหว่างโรงเรียนพี่( โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม)-โรงเรียนน้อง (โรงเรียนบ้านหนองบ่อ) การให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองบ่อ โดยนักเรียนทุนมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร อาทิ โครงการเลี้ยงไก่ไข่ในโรงเรือน เลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ โรงเพาะเห็ดนางฟ้า ปลูกกล้วยน้ำหว้า ปลูกมะนาว ฝรั่ง มะละกอ มะม่วงรอบสระ และการปลูกพืชผักสวนครัว การเลี้ยงปลาในสระธรรมชาติ เพื่อเป็นอาหารกลางวันและเสริมรายได้แก่นักเรียน การทาสีทางม้าลายและติดป้ายเขตโรงเรียนโครงการถนนปลอดภัย การทำสื่อการเรียนรู้แบบ BBL วาดภาพประกอบการเรียนรู้ สนามเด็กเล่น และกิจกรรมชุมชนเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านให้กับเด็กๆและเยาวชนในโรง อาทิ การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ/ปุ๋ยอินทรีย์ การทำบายศรี ห่อข้าวต้ม โดยปราชญ์ชาวบ้านและผู้อาวุโสในชุมชน


นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี กล่าวตอนหนึ่งว่า กิจกรรมจิตอาสาในวันนี้เป็นการนำทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต มาขยายผลให้กับโรงเรียนบ้านหนองบ่อโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษารุ่นที่ 3 เพื่อเป็นต้นแบบนำร่องให้อีก 12 โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่าย ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีและจังหวัดหนองบัวลำภูมาเรียนรู้เพื่อนำไปขยายผล โดยขอให้ทุกภาคส่วนบูรณาการความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งนอกจากจะเป็นอาหารกลางวันแก่เด็กๆแล้วควรส่งเสริมให้เกิดเป็นรายได้เสริมและรายได้หลักของคนในชุมชนด้วย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here