หอฯอุดรจับมือ ธ. ออมสิน ส่งเสริมศักยภาพสมาชิก

0
420
ออมสิน

หอการค้าจังหวัดอุดรธานี จับมือ ธนาคาร ออมสิน ลงนามความร่วมมือโครงการส่งเสริมและสนับสนุนศักยภาพสมาชิกหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ทั้งการถ่ายทอดองค์ความรู้ รวมทั้งการให้คำปรึกษาแนะนำในการดำเนินธุรกิจรูปแบบต่างๆ

วันนี้ (23 พฤศจิกายน 2561)ที่ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี นายธนัชชัย สามเสน ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี นายวันชัย อนุตรชัชวาลย์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี นายศรชัย จันโทวงศ์ ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ภาค 10 นางทรงศิริ พลอามาตย์ ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เขตอุดรธานี 2ได้ร่วมกันลงนาม MOU โครงการส่งเสริมและสนับสนุนศักยภาพสมาชิกหอการค้าจังหวัดอุดรธานี

โดยมีผู้บริหาร พนักงานในสังกัดธนาคารออมสิน คณะกรรมการและสมาชิกหอการค้าจังหวัด เข้าร่วมงานและเป็นสักขีพยาน จำนวนมาก

สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างธนาคารออมสิน และหอการค้าจังหวัด เพื่อส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกหอการค้าจังหวัดให้ครอบคลุมในทุกๆ มิติ

ทั้งเพิ่มขีดความสามารถ ถ่ายทอดองค์ความรู้ รวมถึงให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการดำเนินธุรกิจในรูปแบบต่างๆ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกหอการค้าฯ

รวมถึงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของหอการค้าฯ และการจัดหาสิทธิประโยชน์พิเศษ ที่จะมาสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกหอการค้าฯ

นางทรงศิริ พลอามาตย์ ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เขตอุดรธานี 2 กล่าวว่า ธนาคารออมสิน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมือในครั้งนี้ ระหว่างธนาคารออมสิน กับหอการค้าจังหวัดอุดรธานี จะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกหอการค้าและประกอบการที่เป็นลูกค้าของธนาคาร ให้ได้รับสิทธิประโยชน์และการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ อันจะนำไปสู่การเสริมสร้างพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here