เทคโนโลยีสมัยใหม่ กับวิถีชีวิตชาวอีสาน

0
197
เทคโนโลยีสมัยใหม่

ในยุคสมัยปัจจุบันเราต้องยอมรับว่ามีความพัฒนาและเรียนรู้ในการปรับตัวให้เข้ากับ เทคโนโลยีใหม่ ๆของชาวอุดรธานีเรา ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องชีวิตประจำวัน การค้าขาย หรือแม้แต่การทำเกษตรกรรม เราต้องยอมรับว่าถ้าเราไม่รู้จักเรียนรู้ในการปรับตัว เราก็จะล่าช้ากว่าคนอื่น

ในส่วนของการใช้ชีวิตประจำวันเราก็จะเห็นได้ผู้ใหญ่หลายๆคนก็ดูข่าวสารต่างๆในตอนเช้าผ่านทางFACEBOOKและแอพพิเคชั่นเพื่อดูข่าวสารในโลกและในเรื่องใกล้ตัวของเราเอง ในการค้าขายเราก็จะมีการสั่งของหรือการส่งออกหรือแม้แต่การสั่งจองผ่านมือถือ การรู้จักศึกษาแนวทางที่ทันสมัยให้เหมาะและเข้ากับผลิตภัณฑ์ต่างๆของตนเองให้สามารถต่อยอดทางสินค้าหรือวัตถุดิบต่อไปได้ และในเรื่องของเกษตรกรรมนั้นจะเห็นได้ว่าแต่ก่อนนั้นการทำการเกษตรจะเห็นได้ว่าแต่ก่อนจะใช้แรงงานคนเป็นหลักซึ่งจะสิ้นเปลืองในเรื่องค่าใช้จ่ายและระยะเวลาในการทำและเก็บเกี่ยว และเมื่อต้นทุนเยอะแต่เราก็จะเห็นว่าราคาของผลิตผลค่อนข้างมีราคาต่ำ เพราะว่าเราต้องขายผ่านพ่อค้าคนกลาง

ซึ่งราคาค่อนข้างต่างกันกับราคาที่ขายทอดสู่ตลาด ทำให้ราคาของผลิตผลมีราคาที่ถูก แต่ถ้าหากเรารู้จักในการสร้างเครือข่ายหรือสามารถต่อยอดผลิตผลของเราให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ได้จะเป็นการต่อยอดที่ดีกว่าโดยที่ไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง ทำให้ราคาสูงขึ้นเพียงรู้จักการต่อยอดให้เป็นแบรนด์ให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่แปลกใหม่ในสังคมอุดรฯและตลาดไทย แต่หากเริ่มนับหนึ่งใหม่จะเริ่มยังไงดี มีความเสี่ยงในการลงทุนหรือเปล่า? จะสามารถปรึกษากับใครได้เพื่อขอแนวทางและการสร้างแบรนด์ให้เป็นที่จดจำ

ซึ่งทางภาครัฐก็ได้เล็งเห็นว่าการสร้างเครือข่ายของพี่น้องที่มีความสนในในการสร้างผลิตภัณฑ์และโดยใช้ผลิตผลของตัวเองเป็นการต่อยอดและสามารถส่งเสริมในการนำเสนอต่อตลาดกลางได้ ซึ่งเมื่อเวลา13.00. ของวันที่9 พฤษจิกายน ลานอุดรธานีฮอลล์ ชั้น4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัดอุดรธานี ได้มีการจัดงานภายใต้ชื่อว่า

มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยี สบายดี อีสาน 2018” ซึ่งภายในงานจะเป็นงานส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตและลดต้นทุนในการผลิต สำหรับผู้ประกอบการSMEs OTOP และวิสาหกิจชุมชน ซึ่งได้รับการจัดสสรงบประมาณจากกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน1

โดยจจุดประสงค์หลักเพื่อเปิดวิสัยทัศน์และพลิกโฉม SMEs/OTOP/Start Up และวิสาหกิจชุมชน ให้เกิดความน่าสนใจและมีแนวความคิดในการนำเทคโนโลยีไปปรับใช้กับการดำเนินธุรกิจ นอกจากนี้ยังเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่นหรือLocal Economy ที่เป็นรูปธรรมชัดเจน รวมทั้งการสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับSMEs และวิสาหกิจชุมชน ในการนำเสนอสินค้าสู่ตลาดทั้งไทยและเทศ ให้มีความน่าสนใจและได้มาตรฐานสากล

เป็นโอกาสที่ดีที่พี่น้องที่จะสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์ของเราได้โดยทั่วกัน หากเรารู้จักการประยุกต์และปรับตัวให้เหมาะสมกับยุคสมัยใหม่ และสร้างอัตลักษณ์ให้กับสินค้าอย่างชัดเจน โดยพี่น้องที่มีความสนใจสามารถสอบถามได้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่าง กรมการค้าภายในของจังหวัดอุดรธานี หรือกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมของจังหวัดอุดรธานีได้ทุกเวลาราชการ เพื่อชีวิตที่ดีกว่า เพื่อโอกาสที่ดีกว่า ของพี่น้องชาวอุดรฯบ้านเฮาทุกคนเด้อครับ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here