กรุงเทพประกันชีวิต เปิดสาขาอุดรรองรับลูกค้าอีสานบน

0
562
กรุงเทพประกันชีวิต

กรุงเทพประกันชีวิต (BLA) เปิดสำนักงานสาขาอุดรธานีอย่างเป็นทางการ เพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการการวางแผนการเงินครบวงจรแก่ประชาชนชาวอีสาน ทั้งการประกันชีวิต การออม การลงทุน ประกันสุขภาพ การวางแผนเกษียณ ภาษี รวมถึงเป็นศูนย์กลางการสร้างตัวแทนที่มีคุณภาพรองรับความต้องการของคนในพื้นที่

วันนี้(22 ตุลาคม 2561)นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.อุดรธานี ม.ล.จิรเศรษฐ ศุขสวัสดิ์ กก.ผจก.ใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บ.กรุงเทพประกันชีวิต จก.(มหาชน) ร่วมเปิดสาขา กรุงเทพประกันชีวิตจังหวัดอุดรธานี เลขที่ 230/1-3 หมู่ 4 ถนนนิตโย ต.หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี

โดยมีนายวิเชียร ขาวขำ นายกอบจ.อุดรธานี นายฤทธิเดช โคตรสาร ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี นางสาวชนกพร โพธิสาร ผอ.สวท.อุดรธานี นายสุวัฒน์ วิไลงาม รองประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรุงเทพประกันชีวิต สาขาอุดรธานี หัวหน้าหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมงาน

ม.ล.จิรเศรษฐ ศุขสวัสดิ์ กก.ผจก.ใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทกรุงเทพประกันชีวิต จก.(มหาชน) กล่าวว่า สาขาอุดรธานีถือเป็นหนึ่งในสาขาที่มีศักยภาพสูงของกรุงเทพประกันชีวิต เนื่องจากอุดรธานีเป็นเมืองศูนย์กลางภาคอีสาน เป็นแหล่งธุรกิจของภูมิภาค ทำให้ต้องมีสถานที่เพื่อรองรับลูกค้า และมีบุคลากรเพื่อรองรับความต้องการในการวางแผนการเงิน

เพื่อปกป้องคามเสี่ยงและสร้างความมั่งคั่งให้แก่ประชาชนในพื้นที่ โดยกรุงเทพประกันชีวิตสาขาอุดรธานี มีบุคลากรที่มีคุณภาพทั้งระดับผู้บริหาร ตัวแทนและฝ่ายอื่นๆกว่า 1,000 คน สามารถรองรับและอำนวยความสะดวกสำหรับให้บริการลูกค้า และมีพื้นที่การปฏิบัติงานสำหรับพัฒนาบุคลากรในการจัดสัมมนา อบรม และจัดกิจกรรมต่างๆให้แก่ตัวแทนและลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งสังเกตเห็นได้ง่ายและสะดวกในการเดินทาง เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจและสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าและผู้เอาประกัน

สำนักงานสาขาอุดรธานี ของกรุงเทพประกันชีวิต มีเนื้อที่ประมาณ 2000 ตารางเมตร ให้บริการการวางแผนทางการเงินแก่ลูกค้าด้วยตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินที่เชี่ยวชาญ ทำธุรกรรมต่างๆได้เสมือนสำนักงานใหญ่ อาทิ การชำระเบี้ยประกัน งานลูกค้าสัมพันธ์ บริการชำระค่าน้ำค่าไห เคาน์เตอร์เซอร์วิส และเป็นศูนย์ฝึกอบรมประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน อีกทั้งเป็นที่ตั้งของสำนักงานพนักงานพัฒนาการตลาดสถาบันการเงิน (MDO) สำนักงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายฝึกอบรมและวิชาการภูมิภาค สำนักงานทีมที่ปรึกษาทางการเงินมืออาชีพ (PFA) สำนักงานผู้บริหารพัฒนาการตลาดภาคอีสาน 3 สำนักงานผู้บริหารตัวแทน รวมถึงมีห้องประชุมขนาดใหญ่ ทีตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน 

ผู้สนใจผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและวางแผนการเงินรอบด้าน สามารถติดต่อตัวแทนประกันชีวิต และที่ปรึกษาการเงินของกรุงเทพประกันชีวิต ได้ที่สำนักงานสาขาอุดรธานี เลขที่ 230/1-3 หมู่ 4 ถนนนิต ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.และวันเสาร์เวลา 08.30-12.00 น. โทรศัพท์ 042-932540 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.bangkoklife.com

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here