ประกวดนางงาม อีสานฑูต วัฒนธรรม

0
561
ประกวดนางงาม

มูลนิธิสตาร์ออฟสยาม ร่วมกับ อำเภอหนองหาน และเทศบาลตำบลบ้านเชียง อ.หนองหาน อุดรธานี จัด ประกวดนางงาม อีสาน 2018

เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวมรดกโลก หารายได้มอบทุนเด็กเรียนดีแต่ยากจน และส่งเสริมผู้ได้รับตำแหน่งเป็นทูตวัฒนธรรมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอีสานกับนานาอารยะประเทศต่อไป

เมื่อเวลา 18.30 น.วันที่ 27 ตุลาคม 2561 ที่บริเวณลานวัฒนธรรมบ้านเชียง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดงานการจัดประกวดนางงามอีสาน ประจำปี 2561

โดยมีว่าที่ร.ต.รักชัย เลิศสุบิน นายอำเภอหนองหาน นายเศวตฉัตร บรรเทาทุกข์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านเชียง และคณะผู้บริหาร ดร.กนกพรรณ จุลคำภา ประธานมูลนิธิสตาร์ออฟสยาม และนางงามในสังกัด อาทิ มิสไทยแลนด์อินเตอร์เนชั่นแนล 2018 ,นางงามอีสาน 2017 , ธิดาอีสาน , มิสซิสสตาร์ออฟอีสาน อินเตอร์เนชั่นแนล 2559 ให้การต้อนรับ

ว่าที่ร.ต.รักชัย เลิศสุบิน นายอำเภอหนองหาน กล่าวว่า การจัดประกวดครั้งนี้ ดำเนินการโดยมูลนิธิสตาร์ออฟสยาม

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งมรดกโลกบ้านเชียง ให้เป็นที่รู้จักกว้างขวางมากยิ่งขึ้น ศิลปวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของชาวบ้านเชียง และมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กผู้ยากไร้ ด้อยโอกาสในชนบท ที่เป็นเด็กดีของครอบครัวและชุมชน มีความขยันตั้งใจเรียนแต่ยากจน

ซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ในตำบลบ้านเชียง จาก 15 หมู่บ้านๆละ 3 ทุน รวม 45 ทุนและ เพื่อเป็นการส่งเสริมสาวงามชาวอีสานผู้ได้รับตำแหน่งนางงามอีสาน ผู้กระทำความดีให้เป็นศรีแผ่นดิน ให้ได้มีโอกาสไปเป็นทูตทางวัฒนธรรม ทำหน้าที่ไปแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมอีสาน และวัฒนธรรมไทยกับนานาอารยะประเทศ ให้ก้องไกลถึงระดับโลก

ซึ่งทางอำเภอหนองหาน เทศบาลตำบลบ้านเชียง และมูลนิธิสตาร์ออฟสยาม ได้ตระหนักเห็นความสำคัญในการที่จะช่วยเหลือเด็กและเยาวชน รวมทั้งการส่งเสริมเผยแพร่ทางศิลปวัฒนธรรมอีสาน ให้ได้อย่างทั่วถึง จึงได้จัดกิจกรรมการประกวดนางงามอีสาน ประจำปี 2561 ขึ้นในครั้งนี้

โดยได้รับการสนับสนุนด้วยดีจากผู้ใหญ่ใจดี บริษัท ห้างร้าน และพ่อค้าประชาชน หลายๆหน่วยงาน หลากหลายองค์กรในจังหวัดอุดรธานีและใกล้เคียง

นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า ขอเป็นกำลังใจให้กับสาวงามทุกๆคนและขอบคุณหน่วยงานต่างๆที่มีส่วนร่วมส่งเสริม สนับสนุน สมทบทุนการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชน อันเป็นการกุศล ร่วมกับมูลนิธิสตาร์ออฟสยาม ที่จะได้ร่วมกันสรรสร้าง ทรัพยากรมนุษย์ให้เติบโตอย่างมีคุณค่า ให้เป็นคนดีในชุมชนและสังคมต่อไป

สำหรับการประกวด มีสาวงามตัวแทนจากจังหวัดต่างๆในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เดินโชว์ชุดผ้าไทย และชุดราตรี โดยมีรางวัลพิเศษคือรางวัลนางงามมิตรภาพได้แก่หมายเลข 5 นางสาว สิริวิภา แทบศรี และ รางวัลขวัญใจมหาชน ( ป็อปปูล่าโหวต) โดยนับจากจำนวนดอกกุหลาบที่มอบให้กับสาวงาม ซึ่งสาวงามที่ได้รับรางวัลขวัญใจมหาชน นี้ได้แก่ หมายเลข 9 นางสาวกรรณิการ์ ขันติกรม

จากจังหวัดหนองบัวลำภู และนางสาวกรรณิการ์ ขันติกรม ยังได้รับตำแหน่งนางงามอีสาน ประจำปี 2561 อีกด้วย ส่วนรองอันดับ 1 ได้แก่ หมายเลข 12 นางสาวพรพรรณ ใจสะอาด รองอันดับ 2 ได้แก่ หมายเลข 4 นางสาว อทิตย์ติยา ถาวันดี รองอันดับ 3 นางสาวมณฑาทิพย์ ไชยสุระ หมายเลข 8 และ รองอันดับ4หมายเลข 14 ได้แก่ นางสาวจณิสตา บุญโพธิ์กอง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here