พาณิชย์ ตรวจตลาด ปรามพ่อค้า แม่ค้าหัวใสโกงตาชั่ง

0
312

หัวหน้าผู้ตรวจฯกระทรวงพาณิชย์ และเจ้าหน้าที่ชั่งตวงวัด ตรวจตลาด สดนิยมบ้านผือ สร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคกับน้ำหนักของสินค้าที่เที่ยงตรง เป็นการป้องกันการเอารัดเอาเปรียบ รวมทั้งการปิดป้ายแสดงราคาต้องชัดเจน

เมื่อเวลา 17.00 น.วันที่ 10 มีนาคม 2562 นายพิทักษ์ อุดมวิชัยวัฒน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วยนายประเสริฐ ฝ่ายชาวนา พาณิชย์จังหวัดอุดรธานี นายจุฑัชย์ มานิตกุล หัวหน้าสำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-2 อุดรธานี และคณะเจ้าหน้าที่จากทั้งสองหน่วยงาน ได้เข้าตรวจตลาดสดนิยมบ้านผือ เขตเทศบาลตำบลบ้านผือ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี โดยมีนางสาวฐิตาภรณ์ เทพบุผา ผู้บริหารตลาด ให้การต้อนรับและนำตรวจ

สำหรับตลาดสดนิยม อำเภอบ้านผือ เป็นตลาดเอกชน ก่อตั้งเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2545 มีจำนวนแผงร้านค้าทั้งหมด 150 แผง ซึ่งสินค้าที่จำหน่าย จะเป็นจำพวกผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ เนื้อปลา อาหารทะเล อาหารสด อาหารสำเร็จรูป และขนมหวานต่างๆ เปิดทำการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 05.00-21.00 น.

นายพิทักษ์ อุดมวิชัยวัฒน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ได้มา ตรวจตลาด สดนิยมบ้านผือ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี ซึ่งเป็นภารกิจหนึ่งของกระทรวงพาณิชย์ ในการกำกับดูแลกฎหมายว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 และกฎหมายว่าด้วยชั่งตวงวัด พ.ศ.2542 ในการตรวจครั้งนี้มาดูตาชั่งของบรรดาพ่อค้าแม่ค้า ว่ามีความเที่ยงตรงหรือไม่ มีการจัดวางตาชั่งที่ถูกต้องผู้ซื้อต้องสามารถมองเห็นชัดเจน

ซึ่งเครื่องชั่งต้องผ่านการรับรองจากกระทรวงพาณิชย์ และดูการปิดป้ายแสดงราคา ว่ามีความชัดเจนหรือไม่ เพื่อให้ผู้ซื้อเกิดความมั่นใจ ได้รับความเป็นธรรมและทั้งด้านราคาและปริมาณน้ำหนัก ในการตรวจเป็นไปอย่างเรียบร้อย ขอบคุณและชมเชยเจ้าของตลาดนิยมบ้านผือ ได้กำกับดูแลพ่อค้าแม่ค้าเป็นอย่างดี ตาชั่งมีความเที่ยงตรง แต่จะมีบางร้านเท่านั้นที่ตาชั่งมีการใช้งานที่เสื่อมสภาพไปตามกาลเวลา ทางช่างเทคนิคของเราก็ช่วยปรับให้ใช้งานได้อย่างปกติ

นายพิทักษ์ฯ กล่าวอีกว่า ก็อยากจะฝากบรรดาพ่อค้าแม่ค้า สำหรับตลาดแห่งนี้ ตาชั่งเที่ยงตรง มีความแสดงป้ายราคาถูกต้องแล้วยังต้องมีจิตใจโอบอ้อมอารีย์ มีจิตใจบริการเพื่อให้ผู้ซื้อนั้นมีความมั่นใจ และมาซื้อของตลาดแห่งนี้ ให้ตลาดนี้มีความเจริญรุ่งเรืองต่อไป

ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ได้มอบหมายให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัด ตามติดสถานการณ์ด้านราคาและปริมาณสินค้า ที่ออกสู่ตลาดในหมวดที่สำคัญๆได้แก่ หมวดอาหารสด สินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพเป็นประจำทุกสัปดาห์ให้ส่วนกลางได้ทราบ

เพื่อเป็นข้อมูลในการติดตามและกำกับดูแล และประกอบการพิจารณาเป็นภาพรวมของผู้บริหารกระทรวง อีกทั้งเมื่อเกิดสถานการณ์ไม่ปกติในสินค้าชนิดใด ก็สามารถนำข้อมูลไปบริหารจัดการได้ทันท่วงที

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here