ข่าวบ้านเฮา

อุบลราชธานี จัดซ้อมป้องกันรับมือในภาวะฉุกเฉิน หากโควิด 19 ระบาดในพื้นที่

ผู้ว่าฯ อุบลราชธานี พร้อม สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 สสจ.จังหวัด และจนท.ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมซ้อมรับมือ กรณีเกิดการระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อให้มีการเฝ้าระวัง ควบคุมโรคได้อย่างทันท่วง เมื่อวันที่ 4 มี.ค.63 ที่ห้องประชุมพรหมเทพ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน เปิดการฝึกซักซ้อมแผนตอบโต้ ภาวะ ฉุกเฉิน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา 2019 หรือ โควิด-19 โดยมีนายแพทย์สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมตัวแทน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรมด้วย นายแพทย์ สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร นายแพทย์ สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า ตามที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัส โควิด19 ซึ่งประเทศไทย พบผู้ติดเชื้อ แล้ว 43 ราย เสียชีวิต 1ราย กระทรวงสาธารณสุข ได้ยกระดับ การเฝ้าระวัง คัดกรองผู้ป่วยสงสัยจากพื้นที่แพร่ระบาด ของโรค และจังหวัด อุบล ราชธานี ได้เปิดศูนย์ ปฏิบัติการ ตอบโต้ ภาวะฉุกเฉิน เพื่อให้มีการเฝ้าระวัง ควบคุมโรคได้อย่างทันท่วงที สำหรับจังหวัดอุบลราชธานี ยังไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อ ไวรัสโควิด-19 ซึ่งจากการตรวจผู้ป่วยเข้าข่ายสอบสวนโรคตามเกณฑ์ จำนวน 36 ราย ไม่พบเชื้อทั้งหมด อย่างไรก็ตาม จังหวัดอุบลราชธานีเป็นจังหวัดพื้นที่ ชายแดนมีอาณาเขตติดกับประเทศ เพื่อนบ้าน ทั้ง สปป.ลาว และกัมพูชา หากมีรายงานโรคในประเทศ ใดประเทศ หนึ่งจึงมีความเสี่ยงที่จะมีการแพร่ระบาดของโรคติดต่อได้ วันนี้สำนักงานสาธารณสุข จังหวัด อุบล ราชธานี จึงมีการซักซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กรณีโรคติดเชื้อ โควิด19 ขึ้น โดยจำลองสถานการณ์ ว่ามีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด 19 ในพื้นที่ เพื่อทบทวนบทบาทความรู้ และทักษะ ตลอดจนแนวทางในการดำเนินการเฝ้าระวัง และ ป้องกัน โรคให้เป็นแนวทางเดียวกัน ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายในการซักซ้อมประกอบด้วย หน่วยงานระดับจังหวัดที่เกี่ยวข้อง โรงพยาบาล ในจังหวัดทั้งภาครัฐ และเอกชนทุกแห่ง สำนักงานสาธารณสุขทุกอำเภอ จำนวน 75 คน โดยมีวิทยากรจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี นายแพทย์สุวิทย์ นายแพทย์ สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวด้วยว่า กรณีการเฝ้าระวังกลุ่มผีน้อย ที่เดินทางกลับมาจากประเทศเกาหลี ใต้ทางสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี ได้เน้นยำให้เจ้าหน้าที่ อสม.ในพื้นที่ทุกพื้นที่เฝ้าระวังประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบของตน หากพบผู้ต้องสงสัย เข้าข่ายให้แจ้งมายังสำนักงานสาธารณสุข ในพื้นที่ได้ทันที เพื่อตรวจสอบ ป้องกันการระบาดของไวรัส ได้ทันที.

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Back to top button