ข่าวรอบอุดร

หนองคายหน่วยเแพทย์พระราชทานเคลื่อนที่ให้บริการผู้ต้องขัง

หนองคาย หน่วยแพทย์พระราชทานเคลื่อนที่ให้บริการกับผู้ต้องขัง

จังหวัดหนองคาย ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดหนองคาย จัดหน่วยแพทย์พระราชทานเคลื่อนที่ให้บริการผู้ต้องขังในเรือนจำจังหวัดหนองคาย

                       เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 6 มีนาคม 2563 ที่เรือนจำจังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองคาย / ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดหนองคาย ได้จัดให้มีกิจกรรมการจัดหน่วยแพทย์พระราชทานเคลื่อนที่ให้บริการกับผู้ต้องขังในเรือนจำจังหวัดหนองคาย ตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี ด้วยหัวใจ โดยมีนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีฯ

                        กิจกรรมการจัดหน่วยแพทย์พระราชทานเคลื่อนที่ให้บริการกับผู้ต้องขังในเรือนจำจังหวัดหนองคาย ตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี ด้วยหัวใจ ซึ่งเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นองค์ประธานที่ปรึกษาโครงการฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงเป็นรองประธานโครงการฯ พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะพระราชทานความช่วยเหลือผู้ต้องขัง ในด้านการรักษาพยาบาลและการดูแลสุขาภาพ เพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรม รวมทั้งเมื่อพ้นโทษจะได้มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ พร้อมที่จะใช้ชีวิตร่วมกับคนในสังคมภายนอก และประกอบอาชีพสุจริตได้อย่างมีคุณภาพ สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย การตรวจรักษาโรคทั่วไป การบริการด้านทันตกรรม การคัดกรองวัณโรค การให้ความรู้เรื่องโรคติดเชื้อไวรัสโควิด19 การให้ความรู้เรื่องการช่วยฟื้นคืนชีพ หรือ CPR การให้คำปรึกษาด้านจิตเวช การคัดกรองสุขภาพจิต และการทำกายภาพบำบัดให้กับผู้ต้องขัง.

/////////////////////////////

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Back to top button