ข่าวรอบอุดร

หนองคาย เข้มป้องกันโควิดและเตรียมรับผีน้อย

หนองคาย คัดกรองเข้มชายแดนทุกจุด ป้องกันไวรัสโควิค-19 เร่งให้ความรู้กับประชาชน และเตรียมความพร้อมในการรับผีน้อยที่จะถูกส่งตัวกลับพื้นที่

นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ได้เปิดเผยเกี่ยวกับป้องกันโรคไวรัสโควิค-19 ว่า จังหวัดหนองคาย ได้มีการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหนองคาย โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการ สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย เป็นเลขานุการ ได้มีการประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงโรงพยาบาลเอกชน และโรงพยาบาลประจำอำเภอทุกอำเภอ เข้าร่วมประชุมร่วมกัน  ซึ่งจังหวัดหนองคาย ได้มีการเฝ้าระวังป้องกัน มีการให้ความรู้กับประชาชน รวมทั้งมีการคัดกรองตามพื้นที่เสี่ยงต่าง ๆ เนื่องจากจังหวัดหนองคายเป็นจังหวัดชายแดน ด่านพรมแดนทั้ง 3 แห่ง คือด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 1 สถานีรถไฟหนองคาย และด่านท่าเรือหายโศก จะมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่จากด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ จังหวัดหนองคาย ที่มีสำนักงานอยู่ภายในบริเวณด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 และมีศูนย์ฯอยู่ที่จังหวัดอุดรธานี ได้มีการคัดกรองอย่างเข้มข้น มีคัดกรองทุกคนที่ผ่านด่านพรมแดนฯ ในส่วนของจุดผ่อนปรนตามอำเภอต่าง ๆ วันที่มีการเปิด ก็มีความเข้มในการคัดกรองผู้ที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศทุกคนเช่นเดียวกัน

                        ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย กล่าวอีกว่า ในการให้ความรู้กับประชาชนนั้น นอกจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมีการให้ความรู้แล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ได้จัดให้มีการอบรมให้ความรู้กับประชาชนในพื้นที่ของตนเองด้วย ทั้งเรื่องโควิค-19 และเรื่องฝุ่น pm 2.5 ด้วย นอกจากนี้ยังได้มีการให้ความรู้และรณรงค์ให้มีการทำหน้ากากผ้าเพื่อใช้แทนหน้ากากอนามัยและอาจจะมีการขาดตลาดหรือหาซื้อได้ยาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการตรวจห้างร้านต่าง ๆ ในจังหวัดหนองคาย เพื่อไม่ให้มีการจำหน่ายหน้ากากอนามัยเกินราคา แต่ช่วงนี้ร้านค้าหรือผู้ประกอบการได้แจ้งว่าได้รับหน้ากากอนามัยที่สั่งน้อยหรือไม่ได้หน้ากากอนามัยที่สั่ง ซึ่งจังหวัดก็ได้มีการติดตามทางการข่าวว่ามีการกักตุนกันหรือไม่ ในส่วนของหน้ากากผ้าที่ได้รับงบประมาณจากรัฐบาลทางจังหวัดก็ได้มีการอบรม ครู ก. เพื่อที่จะถ่ายทอดต่อไปให้สามารถทำหน้ากากผ้าได้ทุกหมู่บ้าน เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณก็จะได้เร่งทำหน้ากากผ้าทันทัน เพื่อให้ประชาชนอุ่นใจที่มีหน้ากากผ้าได้ใช้อย่างน้อยคนละ 2 – 3 ชิ้น

                        สำหรับมาตรการป้องกันในส่วนของผู้ที่เดินทางกลับมาจากประเทศเกาหลีใต้ หรือผีน้อยนั้น ซึ่งในการส่วนของการส่งตัวกลับมานั้นทางรัฐบาลก็ได้มีการประสานกับรัฐบาลเกาหลีใต้อยู่แล้ว โดยมีการคัดกรองก่อนที่จะส่งกลับมาประเทศไทย รวมไปถึงสายการบินก็มีการคัดกรองเช่นเดียวกัน เมื่อมาถึงประเทศไทยก็ได้มีการแบ่งเป็น 2 ส่วน ๆ แรกที่มาจาก 2 เมืองที่มีการแพร่ระบาด หน่วยงานส่วนกลางก็จะมีการคัดกรองและดูแล ส่วนที่มาจากเมืองอื่นถ้าคัดกรองและกักตัว 14 วันแล้วไม่พบเชื้อก็จะส่งกลับพื้นที่ โดยให้แต่ละพื้นที่รับไว้ในพื้นที่เฉพาะเป็นระยะเวลาอีก 14 วัน ซึ่งจังหวัดหนองคายได้มีการประชุมหาเตรียมความพร้อมในเรื่องนี้แล้ว โดยเฉพาะในเรื่องของพื้นที่ ๆ จะได้รองรับ และได้ให้แต่ละอำเภอทำการสำรวจร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้านว่า มีคนในพื้นที่ไปทำงานในเกาหลีใต้หรือไม่ เพื่อจะได้เตรียมความพร้อมในการรองรับบุคคลเหล่านี้ ซึ่งทางจังหวัดจะได้มีการรายงานไปยังกระทรวงมหาดไทย ว่าจะมีการใช้พื้นที่จุดใดรองรับผีน้อยที่ถูกส่งตัวกลับมา เบื้องต้นจะให้มีพื้นที่รอบรับ 1 พื้นที่ในทุกอำเภอ อีกทั้งจะมีการเตรียมพร้อมทั้งในด้านสถานที่ และบุคลากร รวมไปถึงบุคคลที่จะดูแลในเรื่องของการประกอบอาหาร และการใช้ชีวิตอยู่ในพื้นที่ ซึ่งจะมีการประชุมอย่างละเอียดกันอีกครั้ง.

///////////////////

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Back to top button