พม.ทยอยโอนเบี้ยทารก เดือน มิ.ย. เข้าบัญชีแล้ววันนี้ 10 มิ.ย. 63

0
14

รีบเช็กด่วน! วันนี้ 10 มิ.ย. 63 พม.เริ่มทยอยโอนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดเข้าบัญชีแล้วนะ เริ่มโอนตั้งแต่ตี 1 และมีการโอนทั้งวัน

หลังจากที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เป็นอีกหนึ่งมาตรการที่ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของคุณพ่อ-คุณแม่ ที่อยู่ในครอบครัวยากจน หรือ ครัวเรือนที่เสี่ยงต่อการยากจน ซึ่งเป็นมาตรการให้พ่อ แม่ หรือ ผู้ปกครองนําเด็กเข้าสู่ระบบบริการของรัฐ เพื่อให้เด็กได้รับการดูแลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีพัฒนาการเหมาะสม ตามวัย โดยทางรัฐจะสนับสนุนเงินช่วยเหลือค่าเลี้ยงดูบุตรคนละ 600 บาท/เดือน ซึ่งจะจ่ายให้ทุกเดือนตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 6 ขวบ

ล่าสุดวันนี้ 10 มิ.ย. 63 พม. ทยอยจ่ายเงินอุดหนุนแรกเกิด ประจำเดือนมิถุนายน 2563 โดยมีการโอนทั้งวัน
และสามารถ เบิกจ่ายให้กับผู้มีสิทธิ ดังนี้
-สำหรับผู้ลงทะเบียนรายเก่าที่มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเป็นประจำ(รายเดิม)
-สำหรับผู้ลงทะเบียนรายใหม่ที่ผ่านการพิจารณาแล้ว และมีการบันทึกข้อมูลสมบูรณ์อยู่ในระบบฐานข้อมูลของโครงการเงินอุดหนุนฯ ภายใน 25 พฤษภาคม 2563
-สำหรับผู้ลงทะเบียนที่มีการปรับปรุง เพิ่มเติม แก้ไขข้อมูล ภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2563

และยังเหมือนเดิมจะจ่ายในอัตรา 600 บาท ต่อคนต่อเดือน จ่ายย้อนหลังให้ตามสิทธิ
สามารถตรวจสอบสิทธิได้ที่นี้
URL http://csgcheck.dcy.go.th/
สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โทร. เบอร์ตรง 0 2651 6534, 0 2651 6920, 0 2651 6902 หรือ 0 2255 5850-7 ต่อ 121, 122, 123, 147, 152 (โปรดติดต่อตามวันเวลาราชการ)
สายด่วน พม. โทร. 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ที่ตนเองได้ลงทะเบียนไว้
ใครที่ยังไม่เข้ารอเลยจ๊ะ วันนี้เขาโอนทั้งวัน แต่หากหมดวันแล้วยังไม่เข้า รีบเช็กกับ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในพื้นที่ของท่าน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here