ทหารพัฒนาส่งมอบผ้าห่มคลายหนาว

0
10

ลงพื้นที่สร้างความอบอุ่นให้กับประชาชน ตำบลนาพู่ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี โดยมอบผ้าห่มกันหนาว จำนวน 271 ผืน ให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และ เด็กๆที่ขาดแคลนเครื่องนุ่งห่ม
วันที่ 13 ธันวาคม 2562 ที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาพู่ อำเภอเพ็ญ อุดรธานี พลตรีธวัชชัย ตะนุดิษย์ ผอ.สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย เป็นประธานมอบผ้าห่มกันหนาว จำนวน 271 ผืน ให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และ เด็กๆในหมู่บ้าน ที่กำลังประสบกับภัยหนาว ซึ่งบางครอบครัวมีฐานะยากจน มีรายได้น้อย และขาดแคลนเครื่องนุ่งห่มกันหนาว โดยมี นายณฐพล วิถี นายอำเภอเพ็ญ และนายอำนวย อินทรธิราช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาพู่ หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมในพิธี
พันตรีวิษรุติ บงค์บุตร ปฏิบัติหน้าที่นายทหารกิจการพลเรือน สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กล่าวว่า ตำบลนาพู่ อำเภอเพ็ญ แบ่งเขตการปกครองเป็น 17 หมู่บ้าน 3,612 ครัวเรือน มีประชากรทั้งหมด 12,587 คน อยู่ในบริเวณที่ราบ ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก ทำให้ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมขึ้นอยู่กับปัจจัยธรรมชาติ ดิน ฟ้า อากาศ รวมถึงราคาสินค้าการเกษตร มีความไม่แน่นอน ทำให้ประชาชนส่วนใหญ่มีความเดือดร้อน ซึ่งโดยเฉพาะขณะนี้ สภาพอากาศในพื้นที่มีการเปลี่ยนแปลง อุณหภูมิในพื้นที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง เฉลี่ยอยู่ระหว่าง 10 – 11 องศาเซลเซียส ประชาชนประสบภัยหนาว ขาดแคลนผ้าห่ม กันหนาวเป็นจำนวนมาก
สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา มีภารกิจในการช่วยเหลือประชาชน รับผิดชอบพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 10 จังหวัด และได้พิจารณาเลือกพื้นที่ ตำบลนาพู่ อำเภอเพ็ญ แห่งนี้เป็นพื้นที่มอบผ้าห่มกันหนาว ตามนโยบายของกองบัญชาการกองทัพไทย ซึ่งได้มอบให้ทาง องค์การบริหารส่วน ตำบลนาพู่ เป็นผู้พิจารณาคัดเลือก ประชาชน ผู้สูงอายุ และเด็กนักเรียน ที่มีความขาดแคลนเครื่องกันหนาวเข้ารับมอบผ้าห่มกันหนาว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น
พลตรีธวัชชัย ตะนุดิษย์ กล่าวว่า ปัจจุบัน สภาพอากาศ มีการเปลี่ยนแปลงและแปรปรวน ซึ่งทำให้ขณะนี้ หลายพื้นที่ในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีอุณหภูมิลดลงเฉียบพลัน พี่น้องประชาชนมีความเดือดร้อน ประสบกับปัญหาภัยหนาว จังหวัดอุดรธานีก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน เมื่อต้นเดือนธันวาคมเป็นต้นมาอุณหภูมิในพื้นที่ได้ลดลงมาเรื่อยๆ และคาดว่าจะมีลักษณะสภาพอากาศเช่นนี้ไปอีกระยะหนึ่ง
จากสถานการณ์ดังกล่าว ทางผู้บังคับบัญชาชั้นสูงในกองทัพไทยไม่นิ่งนอนใจ โดยเฉพาะท่านผู้บัญชาการทหารสูงสุด และผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ได้สั่งการและมอบหมาย ให้สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ดำเนินการช่วยเหลือ และดูแลประชาชน ในพื้นที่รับผิดชอบ ให้ได้รับการบรรเทาทุกข์ ตามความเหมาะสม ซึ่งวันนี้ สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ได้นำเอาความปรารถนาดีเหล่านั้น มามอบให้กับพี่น้องประชาชน เพื่อบรรเทาความทุกข์ร้อนในระดับหนึ่ง
พลตรี ธวัชชัย ตะนุดิษย์ กล่าวอีกว่า ไม่ว่าจะเป็นภัยใดๆก็ตาม ถ้าพวกเรามีความร่วมมือ และร่วมใจกันทุกภาคส่วน โดยการนำของท่านผู้นำท้องถิ่น ผู้นำหมู่บ้าน และที่สำคัญที่สุด คือ พี่น้องประชาชน มีความร่วมมือร่วมใจกัน มีความรักสามัคคี ปรองดอง เคารพซึ่งกันและกัน ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของสังคม สิ่งเหล่านี้จะเป็นภูมิคุ้มกัน ทำให้ชุมชนของเรามีความเข็มแข็ง สามารถดำรงอยู่ได้แม้มีภัย และในยามปกติสุข
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

https://www.facebook.com/makkhaeng/videos/729071834282271/?t=3

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here