ข่าวรอบอุดร

สาธารณสุขเปิดกิจกรรมก้าวท้าใจSeason2ต้านภัยโควิค19

วันที่ 15 มิ.ย. เวลา 10.00 น. นายปรีดาศักดิ์ หนูแก้ว รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ เปิดกิจกรรมการรณรงค์ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ “ก้าวท้าใจ Season 2 ต้านภัยโควิค-19” เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายที่ทำได้ด้วยตนเองในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบา ดของโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า 2019(covid-19) ซึ่งเป็นการออกกำลังกายในภาวะปกติใหม่ (new normal) ใช้เทคโนโลยีสนับสนุนสร้างแรงจูงใจในการออกกำลังกาย และส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ ในรูปแบบการออกกำลังกาย 6 รูปแบบ คือ การวิ่ง เต้นแอโรบิค คีตะมวยไทย ปั่นจักรยาน โยคะ และเวทเทรนนิ่ง โดยเริ่มสะสมระยะก้าวท้าใจต้านภัย covid-19 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 29 สิงหาคม รวมระยะเวลา 60 วัน มณ โดมเอนกประสงค์ ภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

ด้านนายปรีดาศักดิ์ หนูแก้ว รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ กล่าวว่า การออกกำลังกายให้ได้ผลดีต่อสุขภาพนั้น ประชาชนต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องสัปดาห์ละ 3 – 5 วัน วันละไม่น้อยกว่า 30 นาที จึงจะสามารถช่วยให้ระบบการไหลเวียนโลหิตและระบบการหายใจ หัวใจ ปอด และหลอดเลือด ทำงานได้ดียิ่งขึ้น ทั้งยังช่วยให้กล้ามเนื้อส่วนต่าง ๆ ของร่างกายมีความแข็งแรงมากขึ้น ลดการเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น โรคอ้วน เบาหวาน ความดันโลหิตสูง รวมทั้งช่วยในเรื่องของสภาพจิตใจและการเข้าสังคม ช่วยให้รู้สึกผ่อนคลาย ลดความเครียดจากการทำงานหรือจากการเรียน และช่วยให้นอนหลับได้สนิทต่อเนื่องยาวนานมากขึ้นด้วย

ทั้งนี้ กลุ่มเป้าหมายในการดำเนินงานโครงการก้าวท้าใจ season 2 ต้านภัยโควิด-19 ในครั้งนี้ จะมุ่งไปที่กลุ่มประชาชนทั่วไป อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม. ชมรมออกกำลังกาย และหน่วยงานต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยตั้งเป้าหมายสมาชิกใหม่จำนวน 5 แสนคน ภายใต้ความร่วมมือของกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีเครือข่ายอื่น ๆ

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Back to top button