ข่าวรอบอุดร

เขตสุขภาพที่ 8 พร้อมรับมือเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 ที่โรงแรมประจักษ์ตราอุดรธานี นพ.ชาญวิทย์ ทระเทพ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 8 เป็นประธานประชุมชี้แจงแนวทาง มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังควบคุมป้องกันโรค ของเขตสุขภาพที่ 8 โดยมี นพ.สมิต ประสันนาการ ผอ.เขตสุขภาพที่ 8 และเจ้าหน้าที่ บุคลากร ในเขตพื้นที่ร่วมประชุม และรับมาตรการข้อสั่งการจากกระทรวงสาธารณสุข ในการเปิดศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (EOC) โรคไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2019 หลังพบเชื้อนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากประเทศจีน 4 ราย
นพ.ชาญวิทย์ ทระเทพ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 8 กล่าวว่า สถานการณ์ในเขตสุขภาพที่ 8 ยังไม่มีรายงานพบผู้ป่วยเข้าข่ายเฝ้าระวัง ซึ่งมีช่องทางเข้าออกประเทศที่ท่าอากาศยาน 4 แห่ง ได้แก่ ท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี ท่าอากาศยานสกลนคร ท่าอากาศยานนครพนมและท่าอากาศยานเลย ทั้ง 4 แห่ง ไม่มีเที่ยวบินตรงสู่ประเทศจีน และไม่เป็นเป้าหมายเพิ่มมาตรการเฝ้าระวังค้นหาผู้ป่วยโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสที่มาจากต่างประเทศ ขณะเดียวกัน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้ยกระดับศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน เป็นระดับ 3 เพื่อติดตามสถานการณ์โรคทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างใกล้ชิด 
เขตสุขภาพที่ 8 เตรียมความพร้อมศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 โดยดำเนินการสำรวจวัสดุ อุปกรณ์ ที่จำเป็นในการดำเนินงาน เช่น PPE / อุปกรณ์เก็บตัวอย่าง เพื่อเตรียมความพร้อมในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน เผยแพร่แนวทางการดำเนินงานการเฝ้าระวังและสอบสวนโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 ให้กับเครือข่ายระบาดวิทยาทุกจังหวัดผ่านทางไลน์กลุ่ม ติดตามการรายงานสถานการณ์โรค เพื่อตรวจจับการระบาดและสอบสวนโรค

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Back to top button