จิตอาสาวันสมเด็จพระเจ้าตากสินร่วมใจลดฝุ่น

0
6

จังหวัดหนองคาย จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช “กิจกรรมพัฒนาภูมิทัศน์ถนนภายในศูนย์ราชการจังหวัด และกิจกรรมหนองคายปลอดภัย ร่วมใจลดฝุ่น”

                        เมื่อช่วงบ่ายวันนี้ (25 ธันวาคม 2562) ที่บริเวณถนนหน้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช “กิจกรรมพัฒนาภูมิทัศน์ถนนภายในศูนย์ราชการจังหวัด และกิจกรรมหนองคายปลอดภัย ร่วมใจลดฝุ่น” ที่ภาคีเครือข่ายการรณรงค์กิจกรรม หนองคายปลอดภัย ร่วมใจลดฝุ่น จังหวัดหนองคาย ร่วมกับศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดหนองคาย จัดให้มีขึ้น

                        กิจกรรมจิตอาสาฯที่จัดขึ้นครั้งนี้เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ที่ทรงกอบกู้เอกราชบ้านเมืองกลับคืนมา ภายหลังจากที่แผ่นดินกรุงศรีอยุธยาถูกข้าศึกบุกทำลายเสียหาย ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน จึงกำหนดกรอบกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช กิจกรรมพัฒนาถนนและชายฝั่งทะเล ในการนี้ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดหนองคาย จึงได้จัดให้มีกิจกรรมจิตอาสาฯในครั้งนี้ขึ้น กิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย การทำสะอาดและฉีดล้างทำความสะอาดถนน เพื่อลดฝุ่นละออง การตัดแต่งต้นไม้ การตรวจวัดควันจากท่อไอเสียรถยนต์ เพื่อให้เกิดความตระหนักและให้ความสำคัญในการป้องกัน เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหามลภาวะด้านฝุ่นละออง  มีส่วนราชการ พนักงาน ลูกจ้าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนประชาชนจิตอาสาพระราชทาน เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง.

////////////////////////////////

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here