จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร.9

0
243
จิตอาสา ร.9

จิตอาสา จังหวัดอุดรธานี จัดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ บำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม 2561 ทำการพัฒนาสิ่งแวดล้อม กำจัดขยะและแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

วันนี้ (14ต.ค.61) ที่บริเวณลานหน้าศาลาพิธีทุ่งศรีเมือง นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดกิจกรรม จิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” บำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม 2561 โดยทำการพัฒนาสิ่งแวดล้อม กำจัดขยะและแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย บริเวณวัดโพธิสมภรณ์ วัดมัชฌิมาวาส และบริเวณลำห้วยหมากแข้ง เขตเทศบาลนครอุดรธานี

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า กิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ นครั้งนี้ เป็นการพัฒนาสิ่งแวดล้อม กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ถือเป็นโอกาสอันดี ที่จิดอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” และประชาชนทุกภาคส่วน ได้มารวมตัวกันทำความดี แสดงออกถึงความจงรักภักดี น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ภายหลังพิธีเปิดเสร็จสิ้น นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ จิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ที่เดินทางมาจากทุกภาคส่วน ร่วมกันพัฒนาลำห้วยหมากแข้ง

ซึ่งเป็นลำห้วยที่ไหลผ่านเขตเทศบาลนครอุดรธานี ในฤดูฝนเป็นลำห้วยที่สำคัญในระบายน้ำออกสู่นอกเมือง โดยทำการ กำจัดขยะ กำจัดวัชพืช ที่ขัดขวางการระบายน้ำ รวมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลำห้วยให้สะอาด สวยงาม น่าอยู่ ไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และปลอดภัยในการเดินทางสัญจรของประชาชน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here