การใช้สื่อออนไลน์ สำหรับผู้ประกอบการ ยุค 4.0

0
376

ในวันนี้ เมื่อเวลา 09.00 น. ณ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี ตึก1 ชั้น5 ได้มีการจัด Workshop การทำ Digital Menu สำหรับผู้ประกอบการ ในจังหวัดอุดรธานี โดยมีวิทยากรคือ คุณสรยุทธ อังคณานุกิจ มาให้ความรู้และคำแนะนำสำหรับผู้ประกอบการ

 ซึ่งมีผู้ร่วมโครงการทั้งผู้ประกอบการธุรกิจเครื่องบริโภค เสื้อผ้า และสื่อOnline media มารับฟังถึงการปรับตัวในยุค4.0 ว่าต้องนำเสนอผลิตภัณฑ์ของตัวเองให้น่าสนใจและปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกดิจิตัลในปัจจุบันที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องโดยในงานผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ท่านวัฒนา พุฒิชาติ ได้มาร่วมเปิดเงินและเห็นถึงการสำคัญในการเปลี่ยงแปลงเข้าสู่ การนำเสนอผลิตภัณฑ์ผ่านสื่อออนไลน์ทั้งFACEBOOK,Youtube,Line,Instagram ภายใต้หัวข้อDigital 

Media สำหรับผู้ประกอบการ เพื่อทำให้จังหวัดอุดรธานี สามารถต่อยอดธุรกิจของตัวเองให้สามารถนำสินค้าของตัวเองนำเสนอต่อผู้บริโภคที่สามารถเห็นสินค้าผ่านช่องทางสื่อMedia และสามารถสั่งซื้อได้อย่างรวดเร็ว ว่องไว และได้ผลิตภัณฑ์ที่ดีสำหรับการบริโภค

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here