พาณิชย์อุดรเดินสายรับสมัคร โครงการธงฟ้าประชารัฐ

0
458

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี เดินสายประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบการร้านค้าปลีกและร้านค้าทั่วไป ร่วม โครงการธงฟ้าประชารัฐ ซึ่งเป็นภารกิจของกระทรวงพาณิชย์ในการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยตามนโยบายรัฐบาล

นายประเสริฐ ฝ่ายชาวนา พาณิชย์จังหวัดอุดรธานี เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้ดำเนินนโยบายในการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย โดยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรผู้มีรายได้น้อย จะได้รับวงเงินที่รัฐช่วยเหลือบัตรละ 200 หรือ 300 บาท แล้วแต่กรณี และหากได้รับการพัฒนาอาชีพจากกระทรวงต่างๆแล้ว จะได้รับเงินเพิ่มอีก 100 บาท หรือ 200 บาท รวมแล้วก็จะมีเงินในบัตรเพื่มขึ้นเป็น 300 บาท หรือ 500 บาท

เพื่อเป็นการรองรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐดังกล่าวกระทรวงพาณิชย์ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ในการดูแลสินค้าการลดค่าครองชีพ จึงได้จัดให้มีร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ ซึ่งเป็นร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพในครัวเรือน สินค้าที่เป็นวัสดุหรือปัจจัยการผลิตทางการเกษตร เช่น เมล็ดพันธุ์พืช ปุ๋ยหรือแม้กระทั่งเครื่องเขียน แบบเรียน ยารักษาโรค

นอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ กระทรวงการคลัง และธนาคารกรุงไทย จำกัด ได้ร่วมกันรับสมัครร้านค้าทั่วไปทั้งบุคคลธรรมดา แผงลอยที่ค้าขายในตลาด รถเร่ขายสินค้า รวมทั้งร้านค้านิติบุคคลให้มีโอกาสเป็นร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ ที่จำหน่ายสินค้าให้แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โ

ดยการชำระเงินทาง Smart Phone หรือ Mobile Applitcation “ถุงเงินประชารัฐ” ซึ่งวิธีการคือการใช้โทรศัพท์ Smart Phone อ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

โดยการสแกนบัตร แล้วให้ผู้ถือบัตรกดรหัสเลข 6 หลักเพื่อยันยันตัวตนของผู้ถือบัตร แล้วกดจำนวนเงินที่ต้องการจะใช้ แล้วกดยืนยันเงินในบัตรก็จะถูกตัดโอนเข้าบัญชีเงินฝากของร้าน

ซึ่งธนาคารกรุงไทยได้ผูกบัญชีเงินฝากเจ้าของร้านไว้กับ Mobile Applitcation อันเป็นการเพิ่มช่องทางและอำนวยความสะดวกให้กับร้านค้าและผู้ถือบัตรประชารัฐให้กว้างขวางยิ่งขึ้น ติดต่อสมัครได้ที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี โทร.042-241749 ,065-5102709

ซึ่งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี ได้ลงพื้นที่ ประชาสัมพันธ์และรับสมัครร้านค้า ตลาดสด เข้าร่วมโครงการร้านค้าประชารัฐ Mobile Application ตามอำเภอต่างๆ

โดยปัจจุบันมีร้านค้าที่ติดตั้งเครื่อง EDC แล้วจำนวน 842 ร้านค้า เป็นรถโมบาย จำนวน 22 ร้านค้า และร้านค้า จำนวน 820 ร้าน และใช้โปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Applitcation) “ถุงเงินประชารัฐ” มีผู้สมัคร จำนวน 1,388 ราย จาก EDC เดิม 623 ราย แผงลอย 27 ราย ตลาด 345 ราย รถเร่ 2 ราย ร้านค้าปลีก 391 ราย และร้านค้าที่ติดตั้ง Mobile Applitcation แล้วจำนวน 285 ร้านค้า

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here