ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี รับโล่ประกาศเกียรติคุณและเกียรติบัตรรางวัล “บุคคลตัวอย่างแห่งปี” PERSON OF THE YEAR 2020″

0
68

ดร.นิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี รับโล่ประกาศเกียรติคุณและเกียรติบัตรรางวัล “บุคคลตัวอย่างแห่งปี” PERSON OF THE YEAR 2020 จากพลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี/เลขาธิการมูลนิธิพระดาบส ในโครการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน วันศุกร์ ที่ 17 มกราคม 2563 ณ หอประชุมกองทัพอากาศ กรุงเทพมหานคร
พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องค์มนตรี และเลขาธิการมูลนิธิพระดาบส เป็นประธานในพิธี ได้กล่าวให้โอวาทว่า “การทำความดีทั้งกายวาจาใจ ความดีสามารถที่จะหยิบยื่นให้และกันได้ การทำความดีได้ผลช้า และทำยาก แต่ละคนต้องตั้งใจและมีความเพียรพยายามในการทำความดี ทุกคนในที่นี้ได้รับการคัดเลือก ทุกคนต้องทำให้คนในชุมชนเห็นผลการทำความดี เพื่อขยายให้คนทำความดีมากยิ่งขึ้น”
นางสาววรินทร สุธรรมซาว เลขานุการมูลนิธิเพื่อสังคมไทย ได้ให้สัมภาษณ์ว่า “โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน เป็นโครงการ เพื่อส่งเสริมให้ทำความดี เป็นคนคุณภาพแห่งสังคมไทย ตอบแทนคุณแผ่นดินในรูปแบบต่างๆ เพียงแค่ทำความดีกับตนเอง ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ ซึ่งรางวัล “บุคคลตัวอย่างแห่งปี” จะมีการพิจารณาในรอบ 2-3 ปี ต่อ 1 ครั้ง โดยครั้งนี้มีผู้ได้รับการพิจารณาคัดเลือกทั้งหมด 68 คน”
นายกฤตชัย พยอมแย้ม กรรมการ มูลนิธิเพื่อสังคมไทย / ประธานองค์กรพิทักษ์ความเป็นธรรม ได้ให้สัมภาษณ์ว่า “ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติในวันนี้ การทำความดีไม่มีที่สิ้นสุด เพราะความดีจะติดตัวไปตลอดชีวิต”

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here