ปลูกและบำรุงต้นไม้ จิตอาสาทำดีด้วย “หัวใจ”

0
111
ปลูกและบำรุงต้นไม้

จังหวัดอุดรธานี จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ปลูกและบำรุงต้นไม้  เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2561 เป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ร่มรื่น สวยงาม เกิดประโยชน์ต่อประชาชนต่อไป

วันนี้(21 ตุลาคม 2561) ที่อ่างเก็บน้ำหนองตะไก้ ตำบลหนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2561 ภายใต้ชื่อ “จิตอาสาพัฒนา ปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี พ.ศ.2561”

โดยมีนายสิธิชัย จินดาหลวง นายวันชัย จันทร์พร นายปราโมทย์ ธัญพืช รองผวจ.อุดรธานี หัวหน้าส่วนราชการทั้งภาครัฐ เอกชน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้นำองค์กรทุกหมู่เหล่า จิตอาสา กว่า 1,000 คนร่วมกิจกรรม

ร10

ทั้งนี้ จังหวัดอุดรธานี ได้เปิดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” พร้อมการพัฒนาสิ่งแวดล้อม กำจัดยุงน้ำยุงลาย ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา และในครั้งนี้ก็เป็นอีกวาระหนึ่งที่จิดอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” และประชาชนทุกภาคส่วน ได้มารวมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว อีกทั้งยังเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งคือ วันต้นไม้ประจำปีของชาติ 21 ตุลาคม 2561 และเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ด้วยการจัดกิจกรรมปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ ที่อ่างเก็บน้ำหนองตะไก้ เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ให้สถานที่แห่งนี้ มีสภาพแวดล้อมที่ร่มรื่น สวยงามและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนต่อไป

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า รัฐบาลได้กำหนดจัดพิธีบำเพ็ญการกุศล และกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2561 และวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูหัว วันที่ 23 ตุลาคม 2561 ในห้วงระหว่างวันที่ 12-23 ตุลาคม 2561

เพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสดังกล่าว โดยกำหนดให้จิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ทุกจังหวัดจัดกิจกรรมพัฒนาแหล่งน้ำ แก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย ปลูกป่า ขุดลอกคลอง ดูแลรักษาความสะอาด สถานที่สาธารณะในห้วงดังกล่าว และกิจกรรมในการปลูกต้นไม้และบำรุงรักษาในครั้งนี้ ก็ได้รับความร่วมมือด้วยดีจากจิตอาสาทุกภาคส่วน ร่วมกันทำความดีด้วยหัวใจ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here