ตำรวจ อุดรถวายสัตย์ฯ ดูแลทุกข์สุขประชาชนเนื่องในวันตำรวจปี 61

0
476
ตำรวจ

ตำรวจ ภูธรจังหวัดอุดรธานี ประกอบพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนของข้าราชการตำรวจ ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุข และคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ตามหน้าที่ของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ เนื่องในวันตำรวจ ปี 2561 พร้อมมอบโล่และประกาศเกียรติคุณแก่ กต.ตร. และผู้ให้การสนับสนุนภารกิจตำรวจ

วันนี้(17 ตุลาคม 2561)ที่หน้ากองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี พ.ต.อ.วรณัฎฐ์ ผันผ่อน รักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานอ่านสาร พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เนื่องในวันตำรวจ ประจำปี 2561โดยมีพล.ต.ท.พิชัย สุนทรสัจจบูลย์ อดีตผู้บังคับบัญชา อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดอุดรธานี นายวิเชียร ขาวขำ นายกอบจ.อุดรธานี ผศ.จรูญ ถาวรจักร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี นางสิริวิมล ภู่หริย์วงศ์สุข พมจ.อุดรธานี พ.อ.พิทักษ์ จันทร์เขียว รองผบ.มทบ.24 นายกิตติกร ทีฆธนานนท์ รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี น.อ.สมโภช สิงห์คลาน นายทหารประจำกองบิน 23 ผู้แทนผู้บังคับการกองบิน 23 ข้าราชการตำรวจ พร้อมครอบครัว หัวหน้าส่วนราชการทั้งภาครัฐ เอกชน และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมงาน

พ.ต.อ.อารี สินธุรา ผกก.ฝ่ายอำนวยการ ตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า ตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี ได้จัดงานเนื่องในวันตำรวจ ประจำปี 2561 โดยช่วงเช้าได้มีพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี ประกอบพิธีทางศาสนาทำบุญตักบาตร เพื่ออุทิศส่วนกุศลแก่ข้าราชการตำรวจและครอบครัวที่ล่วงลับไปแล้ว และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ข้าราชการตำรวจในพื้นที่

โดยได้นิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป ประกอบพิธีทางศาสนา ปะพรมน้ำพระพุทธมนต์ อ่านสารผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ที่ส่งความปรารถนาดี ความระลึกถึงและความห่วงใยมายังข้าราชการตำรวจ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่นในด้านต่างๆ นอกจากนี้ยังมอบประกาศเกียรติคุณแก่ กต.ตร.ภ.จว.อุดรธานี และมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ให้การสนับสนุนกิจการตำรวจอุดรธานี

พ.ต.อ.วรณัฎฐ์ ผันผ่อน รักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า เนื่องในโอกาสวันตำรวจเวียมาบรรจบอีกวาระหนึ่ง ขอบคุณคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดอุดรธานี ขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนกิจการตำรวจด้วยดีเสมอมา และขอชื่นชมตำรวจที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในด้านต่างๆรวมถึงพลเมืองดีผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงาน

ขอให้รักษาคุณความดีเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานและสังคมสืบไป และในวาระวันตำรวจปีนี้ ขอให้ข้าราชการตำรวจทุกนาย พึงระลึกถึงคำสัตย์ปฏิญาณตนและอุดมคติตำรวจ และให้สำนึกในหน้าที่อันใหญ่หลวงคือ การบำบัดทุกข์ บำรุงสุข การคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน อันเป็นสิ่งที่พึงปฏิบัติ ตามหน้าที่ของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ โดยต้องยึดหลักแห่งความซื่อสัตย์ สุจริตเป็นที่ตั้ง ตำรวจต้องให้บริการประชาชนด้วยความเสมอภาค และเป็นธรรม มุ่งมั่นที่จะร่วมมือกันสร้างความสงบสุขให้เกิดขึ้นในสังคมและประเทศชาติต่อไป

ในขณะที่ พลตำรวจเอกจักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้ส่งสาร เนื่องในวันตำรวจ ประจำปี 2561 มีใจความสรุปได้ว่า เนื่องในวันตำรวจ 17 ตุลาคม ขอส่งความปรารถนาดี ความระลึกถึงและความห่วงใย มายังข้าราชการตำรวจและพี่น้องประชาชนทุกท่าน ด้วยความจริงใจ วันนี้ถือเป็นวันแห่งเกียรติยศศักดิ์ศรีของตำรวจ

ซึ่งข้าราชการตำรวจต้องพึงระลึกอยู่เสมอว่า ต้องปฏิบัติหน้าที่เพื่อดูแลทุกข์สุขของพี่น้องประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง อีกทั้งต้องพัฒนาตนเองในทุกๆด้านให้ทันต่อเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และสามารถขับเคลื่อนให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ในรอบปีที่ผ่านมา มีเหตุการณ์สำคัญหลายเหตุการณ์ ที่เพื่อนข้าราชการตำรวจต้องเผชิญ และแก้ไขให้สังคมปกติสุข บรรเทาความทุกข์ยาก ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ในนามของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here