โรงยางวงศ์บัณฑิต มั่นใจอยู่ร่วมชุมชนอย่างมีสุข

0
246
โรงยางวงศ์บัณฑิต สาขาอุดรธานี

พ่อเมืองอุดร นำส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและสื่อมวลชนเยี่ยมชม โรงยางวงศ์บัณฑิต สาขาอุดรธานี โดยบริษัทฯมั่นใจจะสร้างงาน พัฒนาเศรษฐกิจและอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างมีความสุข ตามเป้าหมายโรงงานตัวอย่างในอุตสาหกรรมยางด้านคุณภาพ และการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุดในโลก

วันนี้(16 ตุลาคม 2561)ที่ บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด สาขาอุดรธานี หมุ่ที่ 7 ถ.อุดรธานี – สกลนคร ต.หนองนาคำ อ.เมืองอุดรธานี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.อุดรธานี นายปราโมทย์ ธัญพืช รองผวจ.อุดรธานี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุดรธานี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของบริษัทฯ

โดยมีนายบัณฑิต เกิดวงศ์บัณฑิต กรรมการบริหารบริษัทฯ และกรรมการสายงานการตลาด ให้การต้อนรับบรรยายสรุปแนวทางและการแก้ไขปัญหา มาตรการที่นำมาใช้แก้ไขปัญหา ผลของการดำเนินการ

นายบัณฑิต เกิดวงศ์บัณฑิต กรรมการบริหารบริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด สาขาอุดรธานี กล่าวว่า บริษัทฯเป็นโรงงานยางพาราขนาดใหญ่ ที่มีระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุดในโลก บริษัทฯได้ทุ่มเทคิดค้นมาตรการต่างๆและนวัตกรรมด้านการแก้ไขปัญหาเรื่องกลิ่น

โดยดำเนินการแก้ไขปัญหาตามข้อเสนอแนะของทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯมีการพัฒนา วิเคราะห์ ติดตามผล และตรวจสอบเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน จนสามารถแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดี โดยมีกรมควบคุมมลพิษเข้าเก็บตัวอย่าง และตรวจวัดค่าความเข้มข้นของกลิ่น ทั้งที่ระบายออกจากปล่องเตาอบยาง และบริเวณริมรั้วโรงงาน พบว่าค่าความเข้มข้นของกลิ่นทั้ง 2 จุดได้ผลออกมาดีมาก เมื่อเทียบเคียงกับโรงงานยางพาราในประเทศไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย โดยค่าวัดผลของบริษัทฯได้ค่าความเข้มข้นปลายปล่องเพียงแค่ 97.72 หน่วย และค่าความเข้มข้นกลิ่นบริเวณริมรั้วเพียงแค่ 11.35 หน่วย และจากการสูดดมไม่ก่อให้เกิดความรำคาญแก่ประชาชน นอกจากนั้นยังมีการตรวจวิเคราะห์สารอินทรีย์ระเหยง่ายทั้ง 8 จุดโดย ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเทคโนธานี และบริษัท เฮลท์ แอนด์ เอ็นโวแทค จำกัด โดยมีทีมวิจัยหนองนาคำ ดร.ธีร์ธวัช สิงหศิริ จากมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี และสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ร่วมสังเกตการณ์ ผลการตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายอยู่ในระดับต่ำ

นายบัณฑิตฯ กล่าวอีกว่า บริษัทฯ เป็นผู้นำด้านการผลิตและส่งออกยางพาราธรรมชาติระดับโลก ดูแลใส่ใจในทุกขั้นตอนการผลิต เพื่อส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพ และสร้างความพึงพอใจให้กับผู้มีส่วนร่วม (Stakeholder)

ด้วยความซื่อสัตย์และจริงใจ เรามุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจให้สอดคล้องตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมยางพารา ให้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอย่างต่อเนื่อง ตามเป้าหมายการเป็นโรงงานตัวอย่างในอุตสาหกรรมยางในด้านคุณภาพ และการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุดในโลก

จากนั้น นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.อุดรธานี ได้มอบเครื่องฉีดพ่น EM ให้แก่เกษตรกร และมองรางวัลลูกจ้างดีเด่นด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุดในโลก และเยี่ยมชมโรงงาน เกี่ยวกับระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและนวัตกรรมในการแก้ไขปัญหาในเรื่องกลิ่น ที่ก่อปัญหาสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here