ทหารพัฒนาสร้างถนนเชื่อมโรงเรียน ช่วยประชาชน

0
206
ทหารพัฒนาสร้างถนนช่วยประชาชน

สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา สร้างถนนเชื่อมโรงเรียน เพื่อการสัญจรไปมาเป็นไปด้วยความสะดวกของนักเรียน และประชาชน

เมื่อวันที่ 25 ต.ค.2561 พล.ต.กิตติพงศ์ กาญจนาคม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ตรวจความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานโครงการสร้างเส้นทางคมนาคม ผิวจราจรแบบ คสล. ระยะทาง 384 ม. โดยมีคณะครู อาจารย์ และนักเรียน ให้การต้อนรับ

ซึ่งเป็นถนนที่เชื่อมเส้นทางระหว่าง ร.ร.อุดรพัฒนาการ กับ ร.ร.ราชินูทิศ 2 อ.เมืองอุดรธานี เพื่อเป็นการช่วยเหลือสถานศึกษา นักเรียน และประชาชนที่มาติดต่อราชการ ได้มีถนนปลอดฝุ่นละออง 

ทั้งนี้ พล.ต.กิตติพงศ์ กาญจนาคม ผอ.สนภ.2 นทพ. ได้ให้คำแนะนำการปฏิบัติงานกับ ชุดปฏิบัติงานช่าง ช.พัฒนา สนภ.2 นทพ. พร้อมทั้งเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามนโยบายผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด นำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here