ตรวจความพร้อม คลินิกพิเศษนอกเวลา รพ.อุดรธานี

0
804
คลินิกพิเศษนอกเวลา

ตรวจความพร้อม คลินิกพิเศษนอกเวลา รพ.อุดรธานี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและคณะ ตรวจเยี่ยมเสริมพลังหน่วยบริการ เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดบริการคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลอุดรธานี

วันที่ 26 ตุลาคม 2561 เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 7 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลอุดรธานี นายแพทย์กิตติศักดิ์ กลับดี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยคณะ ตรวจเยี่ยมเสริมพลังหน่วยบริการเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดบริการคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลอุดรธานี

โดยมีนายแพทย์อิทธิพล สูงแข็ง สาธารณสุขนิเทศ เขตสุขภาพที่ 8 นายแพทย์ปรเมษฐ์ กิ่งโก้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี นายแพทย์ณรงค์ ธาดาเดช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุดรธานี และคณะกรรมการบริหาร ให้การต้อนรับ

สำหรับการเดินทางมาของที่ปรึกษารมว.สาธารณสุขครั้งนี้ เป็นการตรวจเยี่ยมเสริมพลังหน่วยบริการเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดบริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน และเพิ่มทางเลือกและโอกาสให้ผู้มารับบริการได้เข้าถึงการบริการโดยแพทย์เฉพาะทาง เพื่อลดความแออัดของผู้มารับบริการในเวลาราชการ และเพื่อพัฒนาศักยภาพการให้บริการและพัฒนาบุคลากรให้เกิดการบริการที่มีคุณภาพ ประชาชนเกิดความพึงพอใจ

ทั้งนี้ นายแพทย์ณรงค์ ธาดาเดช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุดรธานี ได้นำคณะเดินดูสถานที่จริงในการปฎิบัติงานอาคารอำนวยการและบรรยายสรุปในภาพรวมให้ทางคณะได้ทราบด้วย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here