น้อมรำลึกวันพระราชทานธงชาติไทย

0
329
น้อมรำลึกวันพระราชทานธงชาติไทย

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานทุกหน่วยงานในศาลากลางจังหวัดอุดรธานี ร่วมร้องเพลงชาติเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญาณตน น้อมรำลึกในวาระครบรอบ 101 ปี “วันพระราชทานธงชาติไทย”

วันนี้ (5 พ.ย.61 ) ที่ลานหน้าเสาธง อาคารศาลากลางจังหวัดอุดรธานี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในศาลากลางจังหวัดอุดรธานี ร่วมร้องเพลงชาติเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญาณตน เนื่องในวาระครบรอบ 101 ปี วันพระราชทานธงชาติไทย

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้มีธงชาติไทย หรือ ธงไตรรงค์ เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2460 รัฐบาลจึงมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่ 28 กันยายนของทุกปี เป็น “วันพระราชทานธงชาติไทย” (Thai National Flag Day) เพื่อระลึกถึงความเป็นมาของธงชาติไทย โดยเริ่มปีแรกในวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2560 ธงชาติไทย เป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยหรือชาติไทยที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ และศักดิ์ศรีในความเป็นไทย

ซึ่งมีความหมายแสดงความเป็นเอกราชอธิปไตยของชาติ รวมทั้งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ประเทศไทย มีการใช้ธงชาติ เป็นสัญลักษณ์มานานนับร้อยปีแล้ว ตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช แห่งกรุงศรีอยุธยา เป็นธงสีแดงประดับไว้ตามเรือเดินสมุทรต่างๆ จากนั้นก็วิวัฒนาการมาเป็นธงจักรสีขาวในผืนผ้าแดง มาจนถึงธงช้างสีขาวบนผ้าสีแดง

ในยุคของกรุงรัตนโกสินทร์ จนมาถึงรัชสมัยของล้นเกล้ารัชกาลที่ 6 จึงได้มีพระราชดำริเปลี่ยนมาเป็นธงไตรรงค์ สีแดง ขาว น้ำเงิน ดังเช่นปัจจุบันเพื่อความเป็นสากล

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here