ผู้ว่าราชการอุดร เป็นประธานใน พิธีบรรจุผงธูป และผงอิทธิเจ ณ ศาลเจ้าปู่ ย่า อุดรธานี

0
289

วันนี้ (2พ.ย.61) เวลา 09.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานใน พิธีบรรจุผงธูป และผงอิทธิเจ กระถางธูปมหามงคล จัดโดย ศาลเจ้าปู่ ย่า อุดรธานี

โดยมี นายชูชาติ ชัยชูเกียรติ ประธานคณะกรรมการศาลเจ้าปู่-ย่า อุดรธานี สมัยที่ 68 กล่าวรายงาน มี นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายบรรพต ยาฟอง ปลัดจังหวัดอุดรธานี นายปรีชา ชัยรัตน์ ประธานกิตติมศักดิ์ตลอดชีพมูลนิธิศาลเจ้าปู่-ย่า อุดรธานี นายแสวง ศิริจันทรโรภาส ประธานมูลนิธิศาลเจ้าปู่-ย่า อุดรธานี พ.ท.วรายุส์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายสิริพงษ์ อุเทนพิทักษ์กุล รองประธานหอการค้าฯ นายอำนาจ พินิจการวัฒน์กุล กรรมการหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ผู้นำ 10 องค์กรจีน 11 ตระกูลแซ่ ผู้นำหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมพิธี

ศาลเจ้าปู่-ย่า อุดรธานี ได้ถือกำเนิดจากตำนานโบราณและก่อตั้งมาเป็นเวลานาน เป็นที่เคารพสักการะของสาธุชนชาวอุดรธานี และประชาชนทั่วไปอย่างกว้างขวาง มีผู้มีจิตศรัทธา เข้ากราบไหว้องค์เจ้าปู่ เจ้าย่า เป็นจำนวนมาก

เดิมกระถางธูปได้ประดิษฐานบนแท่นในตำหนักที่ประทับซึ่งมีพื้นที่คับแคบไม่สามารถรองรับผู้มีจิตศรัทธาที่มากราบไหว้ขอพรช่วงเทศกาลต่างๆ

คณะกรรมการศาลเจ้าปู่-ย่า อุดรธานี สมัยที่ 68 จึงได้จัดสร้างกระถางธูปใบใหญ่จำนวน 1 ใบ ปากกระถางกว้าง 108 เซนติเมตร ความสูง 295 เซนติเมตร ใบเล็ก จำนวน 2 ใบ ปากกระถางกว้าง 68 เซนติเมตร ความสูง 212 เซนติเมตร ประดิษฐาน ณ บริเวณหน้าตำหนักที่ประทับ

เพื่อให้เกิดความเป็นสากลและหลีกเลี่ยงมลภาวะจากควันธูปภายในในตำหนักที่ประทับ พร้อมทั้งเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับสาธุชนที่มากราบไหว้ช่วงเทศกาลต่างๆ ด้วย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here