อุดรบูรณาการลดอุบัติเหตุถนนปลอดภัย

0
113
อุดรบูรณาการ

ศูนย์ความปลอดภัยทางถนนจังหวัดอุดรธานี บูรณาการภาคี เครือข่ายในพื้นที่และ บริษัทกลางคุ้มครอง ผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด สาขาอุดรธานี จัดเวทีถนนปลอดภัย 4.0 ป้องกันแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนภายใต้กรอบปฏิญญามอสโกและนโยบายรัฐบาล

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ที่ห้องประชุมลาวเสี่ยงเทียน โรงแรมเจริญโฮเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี พบปะพร้อมมอบนโยบายผู้เข้าร่วมประชุมโครงการบริหารข้อมูลเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืนครั้งที่ 4 MIS FOR SUSTAINABLE ROAD SAFETY “เวทีถนนปลอดภัย 4.0 “

ซึ่งจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนและปัจจัยเสี่ยงในพื้นที่มาวิเคราะห์ และจัดทำแผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัยทางถนนจังหวัด รวมถึงการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ ให้มีผลเป็นรูปประธรรม มีเป้าหมายที่ชัดเจน และมีทิศทางการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับข้อเท็จจริงในพื้นที่ โดยมีการบูรณาการข้อมูลเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน

ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด,ตำรวจภูธรจังหวัด,สาธารณสุขจังหวัด,สำนักงานขนส่งจังหวัด ,แขวงการทางจังหวัด,สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัด,สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด,สำนักงานประกันสังคม,สำนักงานคุมประพฤติ,ศึกษาธิการจังหวัด,สำนักงาน คปภ., องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่,มูลนิธิที่เกี่ยวข้องและบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัดในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวม 50 คน 

จากข้อมูลภาพรวมอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทย ยังคงมีแนวโน้มสูงขึ้น จากฐานข้อมูล 3 ฐานของกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด พบว่าในปี 2559 มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ประมาณ 22,356 ราย เฉลี่ยเดือนละประมาณ 1,863 ราย หรือประมาณวันละ 61 ราย สาเหตุหลักส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมของผู้ขับขี่ ได้แก่ ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด เมาสุรา ตัดหน้ากระชั้นชิด และแซงรถผิดกฎหมาย ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด

จึงได้บูรณาการร่วมกับ หน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนอย่างต่อเนื่อง

โดยได้นำกรอบปฏิญญามอสโกและนโยบายรัฐบาล มาจัดทำแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ เป้าหมาย มาตรการและแผนงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทย

โดยมีบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ซึ่งเป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายแห่ง พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ทำหน้าที่เยียวยาให้การคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ กรณีบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน “บริษัทกลางฯ ให้ทุกเส้นทาง ปลอดภัยกว่าที่คุณคิด” สายด่วน 1791

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here