ศิลปะพื้นบ้าน มรภ.อุดรโชว์ หมอลำเรื่องต่อกลอน”อุสา-บารส”

0
374
ศิลปะพื้นบ้าน

— ศิลปะพื้นบ้าน —

มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี จัดแสดงโชว์หมอลำเรื่องต่อกลอน “อุสา-บารส” ต้อนรับผู้เข้าประชุมเสวนาวิชาการระดับชาติ พื้นถิ่นโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานีครั้งที่ 3 พร้อม ศิลปินพื้นบ้านอีสาน “สมจิต บ่อทอง” ร่วมสร้างความบันเทิง สร้างสรรค์โดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ดนตรี วงโปงลางมูลมังวังแดง

เมื่อเวลา 18.00 น.วันที่ 25 ตุลาคม 2561 ที่ห้องสุพรรณิกา ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพอุดรราชภัฎ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต อธิปัตยกุล อาจารย์ประจำศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมเสวนาวิชาการระดับชาติ พื้นถิ่นโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานีครั้งที่ 3 “ถอดรื้อพรมแดนความรู้: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถิ่น โขง ชี มูล” ในงานเลี้ยงต้อนรับ ซึ่งได้จัดให้มีการแสดงหมอลำเรื่องต่อกลอน”อุสา-บารส” สร้างสรรค์โดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ดนตรี วงโปงลางมูลมังวังแดง นำโดย นางสาวพรภัทรา จำเริญ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.อุดรธานี ดร.มนูศักดิ์ เรืองเดช นางระพีพรรณ จันทรสา รองผู้อำนวยการ นอกจากนี้ยังมีศิลปินพื้นบ้านอีสาน สมจิต บ่อทอง เจ้าของเพลงลำ “กุหลาบแดง” มาโชว์บทเพลงและท่ารำที่สวยงาม รวมทั้งอาจารย์มนตรี วงระคร และนักศึกษา มาสร้างความบันเทิงภายในงาน

ทั้งนี้ สำนักศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ได้เล็งเห็นความสำคัญ ของการยกระดับมาตรฐานการเรียนรู้ในการอนุรักษ์ สร้างสรรค์ พัฒนาศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านให้คงอยู่อย่างยั่งยืน ซึ่งหมอลำเรื่องต่อกลอน “อุสา-บารส” ก็เป็นโครงการอนุรักษ์สืบสานหมอลำเรื่องต่อกลอนนิทานพื้นบ้าน ที่ได้รวบรวมฐานข้อมูลการแสดง สู่ความเป็นเลิศด้านศิลปะการแสดงพื้นบ้านอีสานให้คงอยู่สืบไป และทางบริษัท เวิร์คพอยต์ ก็ได้มาถ่ายทำรายการ นำไปออกอากาศเผยแพร่วัฒนธรรมหมอลำของสถาบัน และการแสดงในครั้งนี้ก็สร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก 

สำหรับการประชุม/เสวนาวิชาการระดับชาติ พื้นถิ่นโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานีครั้งที่ 3 “ถอดรื้อพรมแดนความรู้: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถิ่น โขง ชี มูล” จัดระหว่างวันที่ 25-26 ตุลาคม 2561 ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา ประชาชาชนทั่วไป

จากมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์และมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวิชาการ และถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เพื่อเผยแพร่บทความทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จากผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ บทความทางวิชาการ และความรู้ทางวิชาการของคณาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย และนักวิชาการทั่วไป และเพื่อสร้างเครือข่ายทางด้านวิชาการให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here