เลขาธิการฯอาชีวศึกษา เปิดศูนย์ E-Commerce อาชีวะอุดรธานี

0
77

เลขาธิการฯอาชีวศึกษา เปิดศูนย์ E-Commerce อาชีวะอุดรธานี เพื่อเป็นศูนย์ฝึกประสบการณ์และเพื่อบริการรับส่งสินค้าทั่วไทยและทั่วโลก
นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานเปิดงานศูนย์บริการจัดรับ-ส่งสินค้า E-Commerce @UDVC วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ บริษัทซุปเปอร์เอส บริษัทไปรษณีย์ไทย เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภายใต้ศูนย์บ่มเพาะวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
นายณรงค์ แผ้วพลสง ได้กล่าวชื่นชมโครงการนี้ว่า “วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานีได้ดำเนินโครงการที่สอดคล้องกับโลกอาชีพในยุคปัจจุบัน สนองนโยบาย Excellent Center สร้างโอกาสให้นักเรียน นักศึกษาได้เรียนรู้โลกอาชีพจริง โดยเน้นอาชีพที่ทันสมัย สามารถสร้างโรงงานในโรงเรียน ที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้และสร้างประสบการณ์จริงให้กับนักเรียน นักศึกษา ถือเป็นผลดี และต้องชื่นชมวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ที่สามารถจัดการศึกษาและแสวงหาภาคีเครือข่ายให้เกิดขึ้นในวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ต้องขอบคุณ บริษัทซุปเปอร์เอส บริษัทไปรษณีย์ไทย ที่ทำให้เกิดสิ่งดีๆ เหล่านี้ในอาชีวศึกษา”
ดร.นิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการวิทยาลัย กล่าวเพิ่มเติมว่า “วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ได้เปิดศูนย์ E – Commerce ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับสถานประกอบการ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาได้เรียนรู้และได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการจริงและสถานการณ์จริง ในสาขาวิชาต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น สาขาวิชาโลจิสติกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นการหารายได้ระหว่างเรียน ตลอดจนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักเรียน นักศึกษาได้เรียนรู้ และได้สัมผัสกับโลกอาชีพจริง ได้เรียนรู้เกี่ยวกับซอฟต์แวร์ ระบบการจัดการขนส่งต่างๆ การบริการลูกค้าและด้านอื่นๆ ซึ่งเป็นการตอบสนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา”

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here