กองบิน 23 อุดรธานีรับส่งหน้าที่ผู้บังคับการ

0
931
รูปถ่ายที่ระลึก อุดรธานีรับส่งหน้าที่ผู้บังคับการ
กองบิน 23 อุดรธานีประกอบพิธีรับส่งหน้าที่ผู้บังคับการคนใหม่กับคนเก่า ที่ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่สูงขึ้น ตามคำสั่งของกองทัพอากาศ วันนี้(3 ตุลาคม 2561) ที่บริเวณลานจอดกองบังคับการ กองบิน23 อุดรธานี ได้มีพิธีรับส่งหน้าที่ผู้บังคับการ กองบิน23 ตามคำสั่งกองทัพอากาศ ให้ น.อ.วิสูตร อินทร์ขำ ผู้บังคับการ กองบิน23 อุดรธานี ไปปฏิบัติหน้าที่ราชการที่กรมข่าวทหารอากาศ เพื่อเตรียมตัวก่อนไปเป็นผู้ช่วยทูตทหารอากาศ ประจำกรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร บริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ และให้ น.อ.ชนาวีร์ กลิ่นมาลี นายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำผู้บัญชาการทหารอากาศ มาปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับการ กองบิน23 ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2561 เป็นต้นไป โดยมีนายสิธิชัย จินดาหลวง รองผวจ.อุดรธานี นายสมัคร บุญปก รองนายกอบจ.อุดรธานี นายกิตติกร ทีฆธนานนท์ รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร อัยการ ตุลาการ และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมแสดงความยินดี โดยมีกำลังพลสวนสนามและเครื่องบินอัลฟ่าเจ็ทร่วมบินโชว์รับส่งผบ.คนใหม่และคนเก่า
กองบิน 23 เดินขบวน
กองบิน 23 เดินขบวน 2
น.อ.วิสูตร อินทร์ขำ กล่าวว่า นับตั้งแต่มาดำรงตำแหน่งผบ. กองบิน23 ตลอดเวลาได้ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบ การปฏิบัติภารกิจของ กองบิน23 ซึ่งได้ยึดถือปฏิบัติตามนโยบายของกองทัพอากาศ และสานต่อแนวนโยบายที่อดีตผู้บังคับการที่ได้ริเริ่มไว้และเพิ่มเติมประสิทธิภาพการปฏิบัติให้ได้ผลมากยิ่งขึ้น โดยมุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน การปรับปรุงอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ เป็นผลให้การปฏิบัติมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สำหรับการพัฒนาบุคลากรซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีค่ามากที่สุดนั้น ได้มุ่งเน้นให้ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ มีความรู้ในสายงานที่รับผิดชอบ พัฒนาการทำงานร่วมกันให้มีประสิทธิภาพ และให้เกิดความสามัคคีภายในหน่วย ส่วนการพัฒนาระบบงาน มีการเร่งรัดให้มีการทำงานเป็นไปด้วยความถูกต้องรวดเร็ว ตรงตามระบบของสายงาน และในด้านอาคารสถานที่นั้น ได้พยายามพัฒนาอาคาร สถานที่ ตลอดจนระบบสาธารณูปโภคของหน่วยให้มีความสวยงาม สะดวกสบาย เพื่อเป็นสง่าราศี และสร้างชื่อเสียงให้แก่ กองบิน23 และกองทัพอากาศเป็นส่วนรวม ในระยะเวลา 1 ปีที่รับผิดชอบ ความสำเร็จมาจากทุกคนที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ซึ่งผู้บังคับการท่านใหม่ ก็มีความรู้ประสบการณ์อย่างพร้อมมูล เชื่อว่าจะนำพาหน่วยให้เจริญรุ่งเรืองได้อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี
กองบิน 23 รูปตรวจตราเจ้าหน้าที่ อุดรธานีรับส่งหน้าที่ผู้บังคับการ
ด้าน น.อ.ชนาวีร์ กลิ่นมาลี ผู้บังคับการ กองบิน23 อุดรธานี คนใหม่ กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติและยินดีที่ได้รับความไว้วางใจให้มาดำรงตำแหน่งนี้ ซึ่งอดีตผบ.ทุกท่าน ได้พัฒนาหน่วยไว้เป็นอย่างดี การย้ายไปในครั้งนี้ของ น.อ.วิสูตร อินทร์ขำ ก็เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่สูงขึ้น เป็นความภาคภูมิใจของชาว กองบิน 23 และเมื่อตนเองมาพบกับหน่วยงานที่มีการพัฒนาอย่างสมบูรณ์และได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น จึงเป็นแรงบันดาลใจให้มีความมุ่งมั่นที่จะรักษาไว้ซึ่งเกียรติภูมิและชื่อเสียงของ กองบิน23 ดังเช่นผู้บังคับการในอดีตได้ปฏิบัติมา พร้อมที่จะพัฒนา ให้มีความเจริญรุ่งเรืองต่อไป

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here